جواب فعالیت علوم ششم درس 5 (زمین پویا)

جواب درس پنجم علوم ششم ابتدایی

 

جواب فعالیت علوم ششم درس 5 (زمین پویا)

جواب فعالیت های درس پنجم علوم ششم

 

آزمایش کنید صفحه 38 

هر یک از گروه های کلاس ، یک عدد تخم مرغ آب پز شده ( همراه پوست ) را به کلاس بیاورند.

با انگشت خود به پوسته تخم مرغ فشار وارد کنید.

یک بار هم با انگشت خود به سفیده ی تخم مرغ فشار وارد کنید.

چگونگی عکس العمل پوسته وسفیده ی تخم مرغ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

پاسخ: پوسته ی تخم مرغ سخت و شکننده است . سفیده ی تخم مرغ نرم است و با فشار له می شود.

سپس تخم مرغ را به وسیله ی چاقو از وسط نصف کنید و لایه های آن را با لایه های زمین مقایسه کنید.

پاسخ: تخم مرغ سه لایه دارد. پوسته ، سفیده و زرده . زمین هم سه لایه دارد. پوسته ، گوشته و هسته

کاوش گری صفحه 39

1. چند قطعه چوب خشک را به سر کلاس بیاورید.

2.اعضای گروه هر کدام یک قطعه چوب را با دوست خود بشکنند.

3. مشاهد خود را هنگام شکستن چوب و آزاد شدن انرژی در گروه بیان کنید و نتیجه ی بحث را به کلاس گزارش دهید.

پاسخ: چوب خشک راحت تر می شکند یعنی انرژی را سریع تر آزاد می کند.

فکر کنید صفحه 40

آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند ؟ چرا ؟

پاسخ: شدید یا ضعیف بودن زمین لرزه در مقدار خرابی ای که آن زلزله در سطح زمین به وجود می آورد ، مؤثر است . هم چنین استحکام زمین و ساختمان ها نیز در مقدار خرابی توسط زلزله مهم است.

علم و زندگی صفحه 40

با توجه به اثرات حاصل از زمین لرزه هایی که باعث خسارت هایی در محیط زندگی می شوند . جدول زیر را تکمیل کنید.

اثرات حاصل از زمین لرزه

بهداشتی

ساختمانی

اجتماعی

آلودگی آب ها

شکستن شیشه ها

از دست دادن عزیزان

آلودگی غذا

ریزش آوار

خراب شدن ساختمان های ادار و بیمارستانی

شیوع بیماری های واگیر

افتادن تیرهای برق

بیکاری

تجمع زباله در کوچه ها

شکستن سد

خراب شدن مکان های تاریخی

افزایش جانوران ناقل بیماری

خراب شدن آسانسور و راه پله ها

تخریب خیابان ها

 

 

فکر کنید صفحه 41

یکی از بازیکنان فوتبال ، در یک مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف دچار شکستگی ساق پا می شود. پس از چند ماه استراحت و درمان ، مجدداً به میدان بازی فوتبال بر می گردد. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن ، دوباره آسیب ببیند ، احتمال شکستگی پا او در کدام قسمت بیشتر است ؟

پاسخ: همان قسمتی که قبلاً شکسته بود.

پاسخ: معمولاً در جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است احتمال وقوع زلزله بیش تر است.

 

گفت و گو کنید صفحه 41

یا شما تاکنون زمین لرزه ای را تجربه کرده اید؟ آیا میدانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلم خود درباره ی این موارد گفت و گو گنید

اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 41

مهمترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران را از نظر محل وقوع و خسارت های وارده مطالعه کنید و پس از بررسی در گروه به کلاس گزارش دهید.

زلزله طبس : با شدت 7/7 ریشتر در سال 1357 ، 19600 کشته و تخریب 16 روستا را به دنبال داشت .

رودبار و منجیل : در سال 1369 با شدت 4/7 ریشتر لرزید که 35000 نفر کشته به همراه داشت .

زلزله بم : در سال 1382 با قدرت 5/6 ریشتر بود که 41000 نفر در اثر آن جان باختند.

زلزله اهر : با شدت 3/6 ریشتر در مرداد سال 1391 ، 3100 نفر کشته و بیش از 1800 مجروح به جای گذاشت.

دو آتشفشان نیمه فعّال و دو آتشفشان خاموش کشورمان را نام ببرید.

پاسخ: سهند و سبلان آتشفشان خاموش – دماوند و تفتان آتشفشان نیمه فعّال

جمع اوری اطلاعات صفحه 43

هر یک از سنگ های آتشفشانی زیر چه کاربردی دارند ؟

پوکه معدنی : به عنوان عایق کاربرد دارد. هم چنین به علت سبک بودن در ساختمان سازی استفاده می شود.

سنگ پا : مصرف بهداشتی دارد.

آزمایش کنید صفحه 44

آیا می خواهید یکی از گازهای آتشفشانی را تولید کنید ؟

پاسخ: بله

 

1. برای این کار مقداری جوش شیرین را در یک لیوان بریزید و سپس به آن مقداری سرکه اضافه کنید.

2. مشاهدات خود را یادداشت کنید و به کمک معلم خود نوع گاز حاصل را تعیین کنید.
پاسخ: کف می کند و حبابهای گاز خارج می شود. گاز حاصل ، کربن دی اکسید است . اگر ما کبریت روشنی را به لیوان آزمایش نزدیک کنیم ، آتش خاموش می شود که نشان دهنده ی گاز کربن دی اکسید می باشد.

 

جمع اوری اطلاعات صفحه 44

درباره آتشفشان با هم گفت و گو و جدول زیر را تکمیل کنید.

فواید آتشفشان هاضررهای آتشفشان ها
1- آزاد شدن انرژی درونی زمین1- انتشار گازهای سمی
2- استفاده از انرژی گرمایی آن2- جاری شدن مواد مذاب و تخریب زمین
3- تشکیل دریاچه3- ورود ذرات گرد و غبار به محیط
4- توسعه گردشگری4- ریزش باران های اسیدی
5- تشکیل چشمه های آب گرم5- پخش شدن مواد شیمیایی در محیط
6- ایجاد زمین های کشاورزی حاصل خیز6- ایجاد سونامی

 

فکر کنید صفحه 44

ساکنان مناطق آتشفشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟

1- خود را برای تخلیه ی فوری محل در مواقع ضروری آماده کنند.
2- پوشیدن لباس های بلند برای محافظت پوست از مواد شیمیایی موجود در خاکستر های آتشفشانی
3- پناه بردن به یک مکان امن
4- بستن تمامی در و پنجره ها
5- فاصله گرفتن از دره ها و مناطق گود در هنگام فوران مواد مذاب