جواب فعالیت علوم ششم درس 10 ( خیلی کوچک، خیلی بزرگ )

جواب درس دهم علوم ششم ابتدایی

 

جواب فعالیت علوم ششم درس 10 ( خیلی کوچک، خیلی بزرگ )

جواب فعالیت های درس دهم علوم ششم

جمع آوری اطلاعات صفحه 78

در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ ها در دنیای امروز اطلاعات جمع آوری و در مورد آن ها در کلاس گفت و گو کنید.

جواب: با پیشرفت علم، میکروسکوپ کاربرد گستره تری پیداکرده است. از جمله:

۱- برای مطالعه و بررسی جانداران تک یاخته ای به خصوص جانداران تک یاخته ای بیمارزا مورد استفاده قرار می گیرد

۲-آسیب شناسان از میکروسکوپ به منظور کمک به تشخیص برای درمان بیماری ها استفاده می کنند.

۳-در انجام برخی از جراحی ها از میکروسکوپ استفاده می شود.

۴-در آموزش و پرورش و دانشگاه ها استفاده از میکروسکوپ ضروری است و پیشرفت مداوم در علم و تکنولوژی استفاده از این وسیله ی مفید را ضروری می نماید.۵-از میکروسکوپ در آزمایشگاه ها درباره ی موضوعات گوناگون از گیاه شناسی گرفته تا فلز شناسی جهت مطالعه و بررسی استفاده می گردد.

به طور کلی از میکروسکوپ در علوم پزشکی،جانورشناسی،گیاه شناسی و … استفاده می شود.

گفت و گو کنید صفحه 81

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید ؟

جواب: میکروسکوپ های امروزی ساختمان پیشرفته تری دارند و با آن می توان سلول های و نمونه های مختلف را با بزرگ نمایی بیش تری مشاهده کرد و آن ها را با جزئیات بیش تری مطالعه کرد. به برخی میکروسکوپ های پیشرفته ی امروزی دوربین متصل است که می توانند در هر لحظه از نمونه عکس یا فیلم تهیه کنند. در برخی میکروسکوپ های پیشرفته هیچ عدسی وجود ندارد. با میکروسکوپ های الکترونی می توان تصاویر سه بعدی از سلول تهیه کرد.