جواب فعالیت درس 8 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

جواب فعالیت درس 8 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 8 : دیدار دوست

کامل کنید صفحه 55 هدیه چهارم
واژه های مناسب را در گلبرگها بنویسند.

پاسخ»

نام برادر: شاه چراغ
محل تولّد: مدینه
حرم : مشهد
نام پدر: امام کاظم
نام خواهر: معصومه
نام فرزند: امام جواد
امام: هشتم

 

ایستگاه فکر صفحه 56 هدیه چهارم
نقطه چین ها را به هم وصل کنید تا مسیر حرکت امام رضا ــ علیه السلام ــ از مدینه تا خراسان آشکار شود.

اگر در آن زمان در یکی از شهرهای مسیر حرکت امام رضا ــ علیه ّالسلام ــ زندگی می کردی، چه احساسی داشتی و چه می ّ کردی؟ وقتی برای اولین بار امام را از نزدیک می دیدی به او چه می گفتی؟ حرفهایت را در چند جمله بنویس.
لطفا جواب این قسمت را در بخش نظرات برای ما ارسال نمایید.

 

بگرد و پیدا کن صفحه 57 هدیه چهارم
پاسخها را در جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. با حروف باقیمانده،
جمله ی امام کامل می شود:
1ــ هشتمین امام مسلمانان را به این نام می‌شناسیم. » رضا
2ــ دشمن برای اینکه امام رئوف* را از مردم دور کند، به اجبار او را از این شهر به خراسان آورد. »مدینه
3ــ دشمن امام رضا ــ علیه ّالسلام ــ که او را به ایران آورد و به شهادت رساند. » مامون
4ــ حرم امام رضا ــ علیه ّالسلام ــ در این شهر قرار دارد. »مشهد
5  ـ ّ ـ امام اول که همنام سه تن دیگر از امامان بزرگوار است. »علی
6ــ کشوری که مرقد امام هشتم در آن قرار دارد. »ایران
7ــ رفتن به مرقد امامان و ادای احترام به ایشان. »زیارت
8 ّ ــ به مرقد و محل دفن امامان گفته می شود. »حرم
9ــ مرقد خواهر امام رضا ــ علیه ّالسلام ــ در این شهر قرار دارد. »قم

صفحه 57 هدیه چهارم

امام رضا ــ علیه السلام ــ فرمود:
»هر کس به زیارت من بیایید (و نیکوکار باشد) در ………………………………….. است.»
پاسخ» بهشت همنشین من