جواب فعالیت درس 6 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 6 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 6 : حرمی با دو گنبد

برایم بگو صفحه 42 هدیه چهارم

امام موسی کاظم ــ علیه ّالسلام ــ چندمین امام است؟ درباره ی زندگی او چه میدانید؟
جواب» امام موسی کاظم(ع) امام هفتم ما شیعیان است. پدر ایشان امام جعفر صادق(ع) امام ششم هستند. چون خشم خود را فرو می‌برد به کاظم لقبش دادند. کاظم یعنی فرو برنده‌ی خشم. ایشان در زمان حاکمان عباسی زندگی می‌کردند و با آن حاکمان مبارزه می‌کردند. هارون الرشید ایشان را 14 سال به زندان انداختند. اما ایشان باز هم به راهنمایی مردم می‌پرداختند.

تدبیر کنیم صفحه 43 هدیه چهارم *

تدبیر کنیم صفحه 43 هدیه چهارم

به داستانی که آموزگار برای شما تعریف می کند، گوش کنید *. میان این آیه، داستان و لقب امام هفتم چه ارتباطی وجود دارد؟

جواب این قسمت را لطفا در بخش نظرات ارسال کنید

به کار ببندیم صفحه 43 هدیه چهارم
ّ دوست دارم من هم مانند امام موسی کاظم ــ علیه السالم ــ خشم خودم را کنترل کنم؛ بنابراین، ………………….
جواب» سعی می‌کنم هنگام عصبانیت صبور باشم.

وقتی در حال انجام دادن تکالیفم هستم و دوستم، دستم را خط میزند، ……
جواب» آرام از او خواهش می‌کنم که مراقب باشد.

وقتی دوستم به قولی که به من داده است، عمل نمیکند، …………………
جواب» با آرامش از او می‌خواهم دیگر این کار را تکرار نکند.

وقتی خواهر کوچکم بدون اجازه به وسایل من دست میزند، ………..
جواب» وسایلم را جمع می‌کنم و با او صحبت می‌کنم که دیگر به وسایل من دست نزند.

ایستگاه فکر صفحه 44 هدیه چهارم
این داستان را بخوانید.
( داستان صفحه 44 و 45 هدیه چهارم)
اکنون به این پرسشها پاسخ دهید.

چه عنوانی برای داستان پیشنهاد می کنید؟
جواب» حفظ آرامش

میان این داستان و آیه ی درس چه ارتباطی وجود دارد؟
جواب» امام کاظم به آن مرد یاد داد که خشم خود را فرو
ببرد و خطاهای دیگران را ببخشد، همان طور که خداوند در قرآن به این موضوع اشاره کرده است.

فکر می کنید وقتی آن مرد خطاکار رفتار امام را دید با خود چه گفت؟
جواب» گفت: ای کاش خشم خود را
کنترل می‌کردم و با آن مرد این رفتار ناپسند را نداشتم تا نزد امام شرمنده نمی‌شدم!

از رفتار امام با آن دو کارگر چه چیزهایی یاد می گیریم؟
جواب» 1 خشم خود را کنترل کنیم
2 آبروی دیگران را حفظ کنیم
3 خطای دیگران را ببخشیم

 

» جواب درس 7 هدیه چهارم

« جواب درس 5 هدیه چهارم