جواب فعالیت درس 5 مطالعات هشتم

گام به گام درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

 

جواب فعالیت درس 5 مطالعات هشتم

📚 گام به گام مطالعات هشتم
🔴 جواب فعالیت های درس 5 : آسیبهای اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها

فعالیت صفحه 24 مطالعات هشتم
٭ کدامیک از این خصوصیات، در شما وجود دارد؟
جواب » بعنوان مثال استقلال طلبی یا شک و تردید

٭ آیا این خصوصیات، مسائلی هم برای شما ایجاد کرده است؟ چطور؟
جواب » بله ، هرچه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به طغیان و مخالفت در من زیاد می شود ” استقلال طلبی ” وبا شک و تردید احساس دلهره و نداشتن اعتماد به نفس .

٭ شما با این خصوصیات یا مسائلی که پیش آمده چگونه برخورد میکنید؟
جواب » وارد نشدن به جمع ها و موقعیتهای اجتماعی غیر اجباری – داشتن اعتماد به نفس و شناخت واقعی خود

٭ راه حل منطقی و درست برخورد با هر یک از آنها چیست؟
جواب » برنامه ریزی مناسب با مشورت افراد موفق – توجه به نصیحتهای والدین

 

فعالیت صفحه 25 مطالعات هشتم
٢ــ هر یک از شما فکر کنید و پاسخها را روی برگه کاغذ بنویسید.

جواب » الف : اهداف کوتاه مدت : گرفتن نمرات خوب در پایان ترم – قبولی در آخر سال – خرید لپ تاپ یا تبلت آموزش خوشنویسی و زبان انگلیسی و مراحل مقدماتی کامپیوتر تا یکی دو سال آینده اهداف بلند مدت : رفتن به دانشگاه و تحصیل در رشته مورد نظر – داشتن یک شرکت و یا کارخانه داشتن یک شغل مناسب و دلخواه –خرید یک خانه مسکونی – انجام یک ازدواج موفق .

جواب » ب : بله با داشتن تلاش و پشتکار مناسب و توکل به خدا و برنامه ریزی صحیح و اولویت بندی مناسب کارها.

جواب » پ : بطور مستقیم : والدین – خواهر و برادر بزرگتر – مربیان و معلمان و مشاور مدرسه و مشاوره با افراد موفق و با مهارت در هر یک از این کارها . بطور غیر مستقیم :شناسایی استعدادها و توانایی خود – اعتماد به نفس و اعتماد کامل و توکل به خداوند .

فعالیت صفحه 26 مطالعات هشتم
٣ــ الف) ماجرای حامد را بخوانید و به سلیقهٔ خود کامل و در کلاس تعریف کنید. مجسم کنید و حدس بزنید پیامدهای این ماجرا چه می تواند باشد؟
جواب » سریع او را به بیمارستان بردند اما به هوش نیامد و نیروی انتظامی بهرام را دستگیر کرد

ب) چه مشاکلتی برای خانواده حامد و چه دردسرهایی برای خانواده بهرام به وجود می آید؟
جواب » خانواده بهرام : نگرانی از وضعیت نامعلوم آینده بهرام – هزینه بیمارستان و رفت و آمد خانواده و از کار و
زندگی افتادنشان .خانواده حامد که از یکطرف نگران وضعیت بهرام بودند و از طرفی نگران بدنام شدن حامد در
محله .

پ) به نظر شما حامد از چه راههای دیگری می توانست عصبانیت خود را به طور صحیح ابراز کند؟
جواب » توپ را دوباره پس می داد و می خواست که تکرار نکنند و در صورت تکرار با خانواده آنها صحبت می کرد و از اولیای آنها و والدین خود کمک می گرفت و مقداری در مورد عواقب خشمگین شدن خود نیز فکر می کرد

4- گفت ‌و گو کنید: در هنگام عصبانیت چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟ آیا فرد در هنگام عصبانیت میتواند خوب فکر کند؟ چرا؟
جواب » خیر ناخشنودی در ما احساس بد بوجود آورده و ما را وادار به انجام عمل بد می کند در این هنگام هورمونی در مغز ترشح کرده و سبب افزایش ضربان قلب و فشار خون و گرفتگی عضلات می شودو در نتیجهبا از دست دادن تمرکز
حواس خود با صدای بلند فریاد زده و نمی توانیم بدرستی تصمیم بگیریم

فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم
جواب » 5- مانند نمونه : حضرت علی (ع) : خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می یابد .

جواب » 6- بطور کلی بهتر است بر عهده دانش آموز گذاشته شود ، اما شیوه های احتمالی :
موقعیت : 1
بهتر است با در ک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند
موقعیت : 2ممکن است قبل از او به یکی دیگه هم گفته باشد ،پس نباید عصبانی شود بلکه با خونسردی ناراحتی خود
را بیان کرده و منتظر واکنش او باشد ؛ ضمنا باید در انتخاب دوست هم دقت کند تا دوست رازداری باشد
موقعیت : 3
با قبول اشتباه خود معذرت خواهی کند وقول دهد در مرتب کردن فایلها به او کمک کند و اشتباه خود را جبران
کند
موقعیت : 4
سعی کند تا از او دور شده و به محض رسیدن به خانه پدر و مادرش را مطلع کند تا با والدین او صحبت کنند

فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم
٧ــ آیا فردی که مشاکلتی در زندگی دارد، عاقلانه است به مواد مخدر پناه ببرد؟ چرا؟
جواب » خیر – با این کار بر مشکلات زندگی خود و خانواده می افزاید و خودش را کلافه کرده و دیگر نمی تواند براحتی از
دست و دام اعتیاد خلاص شود و به لحاظ جسمی و روحی آسیب شدیدی به خود وارد می کند

٨  ــ در سالهای قبل مطالبی دربارهٔ مهارت »نه گفتن« آموختید. توضیح دهید منظور از این مهارت چیست؟

جواب » نه گفتن، یعنی وقتی ما نمی خواهیم مطلبی را بپذیریم با استفاده از این مهارت، بدون آن که به خود و دیگران
آسیبی برسانیم، مقاومت ونه گفتنمان را به راحتی ابراز کنیم. پس باید با بیان دلیل در برابر خواسته های نادرست
دیگران بتوانیم به راحتی مقاومت کرده و نه بگوییم
جهت راهنمایی بیشتر ؛ علت های زیادی در مشکل “نه گفتن “افراد نقش دارد، از جمله :
– دلسوزی کردن برای طرف مقابل و تصور اینکه اگر نه بگویید، شاید هیچ کس دیگر نخواهد یا نتواند به او کمک کند
و در نتیجه ممکن است کارش راه نیفتد،تصور اینکه اگر نه بگوید، طرف مقابل دیگراو را دوست نخواهد داشت
– اعتقاد به اینکه اگر از درخواست دیگران سر باز زند، آدم بد و خودخواهی محسوب شود
– ترس از دست دادن رابطه با فرد مقابل؛ که هیچکدام به هیچ وجه درست ومورد قبول کسی نیست

٩ــ علل گرایش افراد به مواد مخدر کدام اند؟ راه حل درست برخورد با هریک از آنها چیست؟
جواب » علل فردی : مانند نداشتن آگاهی کافی خود فرد :
راه حل : با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را
شناسایی کرد و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.
علل خانوادگی : مانند بی توجهی والدین به تربیت فرزندان :
راه حل : با تاکید بر ارزش های خانوادگی و محکم کردن پایه های خانواده و همچنین والدین باید ارتباط با
فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقلال رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهد.
علل اجتماعی : مانند دسترسی آسان به مواد مخدر – نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
راه حل : ایجاد زمینه ی اشتغال برای همه اقشار جامعه – ارتقای فرهنگی افراد جامعه- کنترل شدید مرزهای کشور.

فعالیت صفحه 29 مطالعات هشتم
١٠ــ با توجه به مطالبی که در این صفحات خواندید و دانسته های قبلی خود، به طور گروهی، پیامدهای مصرف مواد ّ مخدر را در زندگی یک فرد، روی کاغذ فهرست کنید و به معلم بدهید.

جواب » بدهی کلی -کثیفی و آشفتگی – بیماریهای دهان و دندان- عفونت دستگاه تنفسی فوقانی- اختلالات پوستی
اختلالات عصبی و شناختی-اختلالات خواب و هذیان گویی – تهوع -یبوست-مشکلات شغلی و تحصیلی – تداخل
دارویی – خشونت در خانواده -طلاق- کاهش درآمد و فقر- بی کفایتی در انجام وظایف خانوادگی – غفلت
از فرزندان – ضعف پایبندی به اصول اخلاقی و مذهبی- بی خانمانی شو بیکاری- انواع جرائم مثل سرقت

١١ــ چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف ّ کنندگان مواد ّ مخدر مبارزه میکنند؟
جواب » بخاطر : جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 12مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات
خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه .