جواب فعالیت درس 3 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس سوم

 

جواب فعالیت درس 3 مطالعات چهارم

📚 جواب درس سه مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات

 

فعالیت صفحه 1

1- در محل زندگی شما کدام یک از امکانات عمومی وجود دارد؟ بنویسید .
پاسخ» ایستگاه اتوبوس، خودپرداز بانک، بوستان، مسجد، کتابخانه ، درمانگاه و …

۲- به نظر شما چگونه می توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم؟ چگونه می توانیم از آنها نگهداری کنیم؟
پاسخ»استفاده از امکانات و وسایل عمومی حق همه افراد است. ما باید به حقوق دیگران احترام بگذاریم و از آنها مانند وسایل شخصی استفاده نماییم و در نگهداری آنها بکوشیم.

 

 

فعالیت صفحه 2

1- به نظر شما، سهراب با توجه به امتیازهایی که به توپها داده است، کدام یک را باید انتخاب کند؟ چرا؟
پاسخ»شماره (3)، چون از نظر جنس و قیمت مناسب تر است و از نظر رنگ نیز مورد علاقه سهراب میباشذ.

۲- روش کار سهراب را برای خرید و انتخاب توپ از اول تا آخر توضیح دهید.
پاسخ»١- کشیدن جدول بودجه بندی که شامل درآمد، هزینه و پس انداز میشود

۲- جمع آوری اطلاعات درباره ی قیمت توپ و انواع آن

۳- امتیازبندی توپها با توجه به ویژگی آنها.

4- انتخاب توپ مناسب براساس علاقه و مبلغ پس انداز .