جواب فعالیت درس 2 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس دوم

 

جواب فعالیت درس 2 مطالعات چهارم

📚 جواب درس دو مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات

 

فعالیت صفحه 5

١- به همراه معلم خود از محله ای که مدرسه تان در آن قرار دارد، بازدید کنید. با راهنمای معلم و به طور گروهی، نمونک* (ماکت) محله ای را که از آن بازدید کرده اید، درست کنید .
اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید

٢- کاربرگهی شماره ی ۱ (محله ی ما را به کمک پدر و مادرتان پر کنید .

اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید

فعالیت صفحه 6

١- نام مسجد محله ی شما چیست؟
مسجد فاطمه الزهرا (س)

به کمک بزرگ ترها پرس و جو کنید که در مسجد محله ی شما چه فعالیتهایی انجام می شود. آن گاه در کلاس در این باره صحبت کنید. (با توجه به آنچه در کتاب هدیه های آسمان یاد گرفته اید.)
برگزاری نماز جماعت
برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی هنری
برگزاری جشن ها و عزاداری ها
کمک به مستمندان و تشکیل صندوق قرض الحسنه و …

۲- برای بهتر شدن بوستان محله تان، چه پیشنهادی دارید؟
مراقبت از چمن ها و گلها و درختان و رعایت نظافت پاکیزگی ، حفاظت از نیمکت ها و وسایل بازی در بوستان

 

فعالیت صفحه 7

1- در تصویر (۱) چه چیزهایی می بینید؟ بیان کنید.
در تصویر (۲) چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت ها و تفاوت ها کدام اند؟
شماره 1 – ساختمان قدیمی, در شکه ؛ ماشین قدیمی , درختان کنار خیابان
شماره 2- تغییرات : خانه ها ؛ وسایل حمل و نقل و …

٢- کاربرگه ی شماره ی ۲ (تغییرات محله ی من، مصاحبه ) را انجام دهید .
اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید