جواب فعالیت درس 11 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس یازدهم

جواب فعالیت درس 11 مطالعات چهارم

📚 جواب درس یازدهم مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات چهارم

درس 11 :: سفری به شهر همدان

فعالیت صفحه 50 مطالعات چهارم
1ـ بعد از ورود آریایی‌ها به ایران، اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟
جواب: حکومت مادها
این حکومت چگونه تشکیل شد؟
جواب: پس از آنکه ماد ها به ضعف خود پی بردند و باهم متحد شدند. به رهبری دیااکو حکومت مادها را تشکیل دادند و آشوری‌ها را شکست دادند.

2ـ محل سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه نشان دهید و دور آنها خط بکشید.

3ـ با توجه به تصاویر، بگویید اگر شما به تپه‌ی هگمتانه و موزه‌ی آن رفته بودید، کدام اشیا برایتان جالب‌تر بود؟ چرا؟
در این باره گفت وگو کنید.

4ـ هنگام بازدید از موزه‌ها باید چه نکاتی را رعایت کنیم و چگونه رفتار کنیم؟ در این مورد پرس‌وجو کنید و نتیجه را بنویسید.
جواب: وقتی به بازدید این آثار می‌رویم باید مواظب باشیم به آنها آسیب نرسانیم یا اینکه زیاد عکس برداری نکنیم زیرا نور فلش به آثار تاریخی آسیب می‌رساند. نظافت را در مکان‌های تاریخی رعایت کنیم. نظم و اخلاق اجتماعی را در محیط موزه و همچنین سکوت را رعایت کنیم.