جواب فعالیت درس 10 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس دهم

جواب فعالیت درس 10 مطالعات چهارم

📚 جواب درس دهم مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات چهارم

درس 10 :: مورخان چگونه گذشته را

فعالیت صفحه 43 مطالعات چهارم

فعالیت صفحه 43 مطالعات چهارم

به تصویرها توجّه کنید. اینها نمونه‌ی وسایلی هستند که باستان شناسان در منطقه‌ی ایلام کشف کرده‌اند و اکنون در موزه‌ها نگه داری می‌شوند.

الف) حدس بزنید این وسایل چیستند؟

جواب: (1) کوزه‌ی سفال گری – (2) لیوان و جام – (3) لوح تصویری – (4) جام – (5) کلاه خود نظامی
مُهری که بر روی نامه ها و فرمان‌ها می‌زدند.

ب) به نظر شما باستان شناسان با مطالعه‌ی وسایلی که در این صفحه می بینید، به چه نکاتی درباره ی تمدّن ایلام پی می‌برند؟ مثال: ایلامی‌ها آثار هنری داشته اند.
جواب: – نیروی نظامی داشته‌اند
– با اقوام دیگر در ارتباط بوده‌اند و با هم مکاتبه داشته‌اند
– از ظروف سفالی و انواع جام استفاده ‌می‌کردند.