جواب فعالیت درس 1 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 1 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 1 : دانه ای که نمی خواست بروید!

برایم بگو صفحه 10 هدیه چهارم
برایم بگو
پاسخ» نور، گرما، آب و هو

ایستگاه فکر صفحه 11 هدیه چهارم
ایستگاه فکر صفحه 11 هدیه چهارم

برسی کنید صفحه 11 هدیه چهارم

در ّ کتاب علوم سال گذشته خواندیم که بدن انسان برای رشد به چهار گروه مواد غذایی نیاز دارد.
غذا خوردن خود را با یک نوزاد مقایسه کنید.
ّ خداوند نیازهای نوزاد را به این چهار گروه مواد غذایی چگونه برطرف می کند؟

آنها را در شیر مادر قرار داده تا نوزاد از آن استفاده کرده و رشد اکفی داشته باشد.

* هریک از این پدیده ها، کدام نیازهای ما را برطرف میکنند؟
شب
آرامش، خواب و استراحت

حیوانات
غذا، خوراک، پوشاک

* دندانهای ما، شکلهای گوناگونی دارند.
دندان

هر یک از آنها کدام نیاز ما را برطرف میکند؟
خوردن انواع غذاها

اگر همه ی دندانهای ما به یک شکل بودند، چه اتفاقاتی می افتاد؟
ما نمی توانستیم از انواع غذاها استفاده کنیم و سلامتی ما به خطر می افتاد.

تدبیر کنیم صفحه 13 هدیه چهارم

تدبیر صفحه 13
خداوند مهربان همیشه و همه جا به فکر ما میباشد. او به حال تمام موجودات آگاه است و نیازهای آنها را برطرف می کند.