جواب دینی هشتم درس ۶ / گام به گام

گام به گام درس ششم پیام آسمانی هشتم

جواب دینی هشتم درس ۶ / گام به گام

درس 6 :: نردبان آسمان

جواب فعالیت کلاسی صفحه 53 پیام آسمانی هشتم

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد؟
جواب: آداب نماز مستحب است که انجام شود و واجب نیست.

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام آسمانی هشتم

با توجه به آنچه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و کدام یک باطل است؟
فعّالیت کلاسی صفحه 56 پیام آسمانی هشتم

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 57 پیام آسمانی هشتم

١- دلایل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید. *

۲- اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.
جواب: خیر، اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است و فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.

۳- کسی که کف پاهایش خیس است، آیا می‌تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟
جواب: خیر

۴- گزینه‌های درست و نادرست را مشخص کنید.
جواب: * استفاده از گردنبند و انگشتر طلا برای مردان حرام است. (صحیح)
* استفاده از گردنبند و انگشتر طلا نماز مردان را باطل می‌کند. (صحیح)
* اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می‌توان با آن نماز خواند. (غلط)

جواب پیشنهاد صفحه 57 پیام آسمانی هشتم

مواردی وجود دارد که حتی اگر نمازگزار در حال نماز هم بفهمد لباس، یا بدنش نجس شده است، نمازش درست است و باید آن را ادامه دهد؛ مثلاً کسی که برای پوشاندن بدنش تنها یک لباس دارد و آن هم نجس شده است، می‌تواند با همان لباس نمازش را بخواند. با افراد آگاه مشورت کنید و به کمک آنها سه مورد دیگر از این موارد را بیابید و آنها را در کلاس بازگو کنید.
جواب: 1- اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خون‌های نجس نیست مثلا یقین کند که خون پشه است چنانچه بعد از نماز بفهمد که چنین نبوده، نماز او صحیح است.
2- اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، مثلا برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند نمازش صحیح است.
3- احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه نپوشد و زن لباس مردانه نپوشد اما اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.