جواب دینی هشتم درس ۵ / گام به گام

گام به گام درس پنجم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۵ / گام به گام

درس 5 :: روزی که اسلام کامل شد

جواب فعالیت کلاسی صفحه 47 پیام آسمانی هشتم

کمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا در این روز فکر کنید! اعمال حج تمام شده است و مسلمانان مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها و دیدار خانواده‌های خود هستند. برخی از آنها که از مناطق دورتر به مکه آمده‌اند، ماه هاست که از خانه و خانواده‌هایشان بی‌خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان صد و بیست هزار نفر را در بین راه متوقف می‌کند. آنان که جلو رفته‌اند باید برگردند و آنان که عقب مانده‌اند باید برسند. در بیابانی سوزان برایشان سخن می‌گوید و از آنها می‌خواهد همه آنچه را شنیده‌اند برای بقیه مسلمانان بازگو کنند. به نظر شما این همه تأکید نشانه چیست؟ با کمک دبیر محترم، درباره این پرسش در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: نشانه این است که پیامبر (ص) هیچ گاه جامعه را بعد از خود بدون ولی رها نمی‌کند و او به گفته خداوند عمل کرد و حضرت علی (ع) را جانشین خود قرار داد تا موجب ناامیدی کافران و مشرکان و منافقان شود و دین اسلام با رهبری حضرت علی (ع) و امامان بعد از او در میان مردم بیشتر از همیشه بدرخشید.

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 47 پیام آسمانی هشتم

۱- پیامبر اکرم (ص)، در روز غدیر خم، درباره امیرالمؤمنین (ع) چه فرمود و ایشان را به چه مقامی منصوب کرد؟
جواب: (آگاه باشید، هر کس که من ولی و صاحب اختیار او بوده‌ام، هم اکنون این علی سرپرست و ولی اوست. خداوندا هر کس ولایت علی را پذیرفت، تو نیز او را تحت سرپرستی و ولایت خویش قرار بده، خدایا یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش.) پیامبر، حضرت علی را به مقام ولی مردم و جانشین پس از خود منصوب کرد.

۲- چرا در روز غدیر خم، کافران و منافقان از نابودی اسلام ناامید شدند؟
جواب: آنها تصور می‌کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او نمی‌تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد، و با وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد ‌شد. اما جانشینی امیرالمومنین بجای پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

۳- چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیرالمؤمنین (ع) شایسته رهبری بر مسلمانان بودند؟
جواب: زیرا ایشان آگاه‌ترین مردم به قرآن و احکام الهی بودند و تمام احکام الهی را از رسول خدا فرا گرفته بودند.