جواب دینی هشتم درس ۱۴ / گام به گام

گام به گام درس چهاردهم پیام آسمانی هشتم

جواب دینی هشتم درس ۱۴ / گام به گام

درس پانزدهم :: حق الناس

جواب پیشنهاد صفحه 118 پیام هشتم

قرآن کریم در آیه پایانی سوره فتح می‌فرماید:
مُحَمَدٌ رَسولُ اللٰهِ وَ الَذینَ مَعَهو اَشِداءُ عَلَى الکُفار رُحَماءُ بَینَهُم
محمد فرستاده خداست، و کسانی که با او هستند، با کافران سختگیر، و درمیان خودشان مهربان‌اند.
این آیه را در یک صفحه توضیح دهید و با ذکر چند مثال بنویسید که اگر ما بخواهیم به این آیه نورانی عمل کنیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم. برای انجام این فعالیت می‌توانید از بزرگ‌ترها و افراد آگاه کمک بگیرید.
جواب یعنی کسانی که با پیامبر خدا هستند با انسان‌های کافر، منافق، مشرک مخالفند و نسبت به آنها سخت می‌گیرند و با انسان‌های مومن موافق و همراهند. و ما برای عمل به این آیه باید:
1- نسبت به برادران و خواهران دینی خود احساس مسئولیت کنیم.
2- روش دشمنان اسلام را که ایجاد تفرقه بین مسلمانان است بشناسیم.
3- نسبت به دشمنان و کافران سخت گیر باشیم.
4- نسبت به مومنان مهربان و دلسوز باشیم.
5- وحدت بین شیعه و سنی را حفظ کنیم.