تمرین صفحه 2 قران پنجم

این عبارات قرآنی را بخوانید و اتصالات را با فلش نشان دهید

تمرین صفحه 2 قران پنجم 

کار در کلاس صفحه 6 قران پنجم

تمرین اول: معنای صحیح را علامت بزنید.

1) مُحسِنین : نیکوکاران

2) اَقیموا: برپا دارید

3) ءاتوا: بپردازید

4) اَطیعوا: اطاعت کنید

تمرین دوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید و یکی از عبارت ها را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

1) وَهُدًى وَرَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِینَ
معنی:  و هدایت و رحمتی برای مومنان

2) وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ
معنی:  و نیکی کنید، قطعا خدا دوست دارد نیکوکاران را

3) فَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ
معنی: پس برپا دارید نماز را و بپردازید زکات را

4) وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ
معنی: و اطاعت کنید خدا را و پیامبر او را

 

جواب فعالیت صفحه 6  قرآن پنجم

سوال 1  : یکی از نام های قرآن نور است. به نظر شما چرا خداوند، قرآن را نور نامیده است؟

پاسخ: قرآن سراسر آرامش، امید، لطف و بخشش از ناحیه ی خداوند است. لذا وقتی کسی قرآن می خواند این آرامش و لطف خدا را در دل احساس می کند. و این ها نعمت هایی است از جانب خدا که خود نور و مهربانی است و دیگر این که قرآن چراغ راه زندگی ما انسان ها است

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 8  قرآن پنجم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حروف ناخوانا خط بکشید. مانند نمونه با فلش وصل کنید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 8  قرآن پنجم