جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 17 فارسی پنجم

درس هفدهم فارسی پنجم با جواب

جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 17 فارسی پنجم

 

درس هفدهم : کار و تلاش

معنی درس 17 فارسی پنجم

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 132 فارسی پنجم

1- بار سنگین، پشت مور را خمیده کرده بود.
جواب: درست.

2- حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد.
جواب:  نادرست.

3- مورچه، بُردبار و قانع بود.
جواب:  درست

درک مطلب

درک مطلب صفحه 132 فارسی پنجم

1- سلیمان، مور را از چه اتفاقی ترساند؟
جواب:  از اینکه مردم رهگذر او را لگد کنند.

2- وقتی که سلیمان مور را دید، او به چه کاری مشغول بود؟
جواب:  در حال کشیدن یک پای ملخ به سمت لانه‌اش بود.

3- چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟
جواب:  زیرا می خواست مستقل زندگی کند و روی پای خودش بایستد.

4- چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟
جواب: در هنگام جوانی که زمان اوج نیروی فکری و بدنی می باشد.

5- مور، چه کاری را بهتر می دانست؟
جواب: کار و تلاش کردن و قناعت داشتن به جای تن پروری و تنبلی و کار نکردن.

6 شما با نظر مور موافقید یا سلیمان؟ دلیل بیاورید. 

مور، چون او میخواست کار کند و به چیزی که میخواست برسه

جواب درک و دریافت همه چیز را همگان دانند صفحه 137 فارسی پنجم

جواب درک و دریافت همه چیز را همگان دانند صفحه ۱۳۷ فارسی پنجم

1- منظور از «همه چیز را همگان دانند» چیست؟
جواب: یعنی هیچ انسانی به طور کامل همه دانش را نمی داند و انسان همیشه باید درحال آموختن باشد.

2- مکتب‌خانه‌ ها را با مدرسه‌ های کنونی مقایسه کنید.
جواب: مکتب خانه‌ های قدیمی تنوع درس‌ های کمتری داشته‌اند. تن ها یک معلم داشته‌اند که همه کار ها را به تن هایی انجام می داده است. شاگردان کم‌تری داشته‌اند. علوم قدیمی تر را می آموختند و امکانات ناچیزی داشتند. مدرسه‌ های امروزی بسیار بزرگ‌تر هستند. معلم‌ های بیشتری دارند. علوم جدیدتر و زیادتری را به دانش‌آموزان می آموزند و امکانات بسیار بیشتری نسبت به مکتب‌خانه دارند.

3- چه چیز هایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟
جواب: شوق به آموزش و یادگیری، خاطره نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده اولین معلم و لطف خداوند.

4- راه ورود به سرزمین‌ های ناشناخته، چیست؟
جواب: پرسیدن نادانسته‌ ها و شوق و علاقه به یادگیری بیشتر

5- جمله «همه جا محل یادگیری است» یعنی چه؟
جواب: یعنی هر جا که باشیم پدیده‌ای هست که نکته‌ای را در خود نهفته دارد و بشود از آن چیزی آموخت.

حکایت صفحه 139 فارسی پنجم

این حکایت با کدام یک از مَثَل‌ ها ارتباط دارد؟
– تا تنور گرم است نان را بچسبان.
– تنبل نرو به سایه، سایه خودش می آیه.
– سنگ مُفت، گنجشک مُفت.
– تهی پای رفتن، به از کفش تنگ.
– بادآورده را باد می برد.
– راستی، راه نجات است.
– داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است.