جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 16 فارسی پنجم

درس شانزدهم فارسی پنجم با جواب

جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 16 فارسی پنجم

 

درس شانزدهم : وقتی بوعلی ، کودک بود

مهم : معنی درس 16 فارسی پنجم

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 126 فارسی پنجم

1- حسین با شنیدن پاسخ‌ های ساده، آرام می شد.
جواب: نادرست
2- طبیب می کوشید با پاسخ‌ های ساده و کودکانه او را آرام کند.
جواب: درست
3- تلاش حسین، حتی در زمان بیماری مادر هم، چشمگیر بود.
جواب: درست

درک مطلب

درک مطلب صفحه 126 فارسی پنجم

1- دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی، کدام است؟
جواب: خوب دیدن، خوب گوش دادن و فکر کردن

2- شما چه شباهتی بین خود و حسین (ابن سینا) می بینید؟
جواب: هر دو بسیار کنجکاو هستیم و علاقه زیادی به دانستن موضوعات و مطالب جدید داریم.

3- علت حیرت طبیب در برابر پرسش‌ های حسین چه بود؟
جواب: زیرا پرسش‌ های او بسیار عاقلانه و موشکافانه و بزرگ‌تر از سن یک کودک بود.

4- این درس، چه پیامی دارد؟
جواب: علاقه به علم و دانش و یادگیری بیشتر باعث می شود که انسان به جایگاهی بزرگ و ارزشمند دست پیدا کند و نامش در میان مردمان به نیکی جاودانه و ماندگار شود.

خوانش و فهم صفحه 129 فارسی پنجم

1- در متن شعر، «چشمه» و «سنگ» با چه ویژگی‌ هایی توصیف شده‌اند؟
جواب: چشمه: مهربان، بااراده، امیدوار، پرتلاش. سنگ: تیره‌دل: خودپسند، نامهربان

2- خوانش بیت دوم و چ هارم چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا؟
جواب: بیت دوم با حالت مهربانی و لطف خوانده می شود، اما بیت چ هارم با حالت درشتی و خشم خوانده می شود.