جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 13 فارسی پنجم

درس سیزدهم فارسی پنجم با جواب

جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 13 فارسی پنجم

 

درس سیزدهم : روزی که باران می بارید

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 102 فارسی پنجم

1- امید از تمیز کردن قاب‌ ها بسیار لذت می برد.
جواب:  درست

2- صبح یکی از روز ها رهگذری پشت شیشه مغازه ایستاد.
جواب:  نادرست

3- مرد خوش‌نویس تابلویی به مغازه پد بزرگ هدیه کرد.
جواب:  نادرست. او کاغذ چ هارگوش خوش‌رنگی را هدیه داد.

 

درک مطلب

درک مطلب صفحه 102 فارسی پنجم

1- منظور مرد از «دکان شما چیزی کم دارد» چه بود؟
جواب: دعای «یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه»

2- چرا پدربزرگ و امید متوجه رفتن مرد از مغازه نشدند؟
جواب: زیرا در حال تماشا و غرق تفکر در آن نوشته زیبا شده بودند.

3- چرا امید فکر می کرد هیچ جا دیدنی‌تر و زیباتر از دکان پدربزرگ نیست؟
جواب: زیرا دکان پدر بزرگ پر شده بود از قاب عکس‌ هایی که تصاویر زیبایی از باغ و بوستان و دشت و کوهستان را در خود جای داده بودند.

 

خوانش و فهم صفحه 105 فارسی پنجم

1- شاعر چه ویژگی‌ هایی برای «سوار سبز» بیان کرده است؟
جواب: جامه‌ای تن دارد که عطر گل‌ های نرگس را دارد و پروانه‌ ها دور او پرواز می کنند.

2- منظور شاعر از «فواره گنجشک‌ ها» چیست؟
جواب: تعداد زیاد گنجشک‌ ها که در فضای باغ پرواز می کنند و روی شاخه درختان می نشینند.