جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 11 فارسی پنجم

درس یازدهم فارسی پنجم با جواب

جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 11 فارسی پنجم

 

درس یازدهم : نقش خردمندان

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 86 فارسی پنجم

1- به گفته خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه شمشیر از همه کارسازتر است.
جواب: نادرست
2- سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.
جواب:  درست
3- خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصدخانه‌ای در شهر ری بسازد.
جواب:  نادرست. در شعر مراغه بود

 

درک مطلب

درک مطلب صفحه 87 فارسی پنجم

1- منظور از جمله زیر چیست؟
«جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.»
جواب: یعنی یک جامعه برای ادامه حیات خود نیاز به قدرت دفاع دانش و ثروت دارد.

2- چرا هلاکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟
جواب: هلاکو برای اداره صحیح امور جامعه به هوش و دانایی یک مشاور اندیشمند و با تجربه نیاز داشت.

3- کار های مشترک خواجه نظام‌الملک و خواجه نصیر توسی چه بودند؟
جواب: هر دو با زیرکی و کاردانی باعث افزایش آگاهی مردم و گسترش دانش و سوادآموزی شدند. هر دو برای پیشرفت علم نجوم رصدخانه ساختند.

4- پیش‌بینی حوادث چه کمکی می تواند به ما بکند؟
جواب: هرگز غافلگیر نشویم و به وحشت نیفتیم و از قبل چاره‌ای و تدبیری بیندیشیم.

5- مدارس نظامیه چه نوع مدرسه‌ای بودند و چگونه اداره می شدند؟
جواب: مدرسه هایی شبانه‌ روزی بودند که در آن‌ ها انواع علوم آموزش داده می شد و مانند دانشگاه‌ های امروزی اداره می شدند.

 

درک و دریافت صفحه 95 فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه 95 فارسی پنجم

1-چرا کودک را بر دامنه  کوه البرز گذاشتند؟
جواب: زیرا زال ، کودکی متفاوت از سایر کودکان بود ؛ او مو هایی سپید داشت و شبیه فرزند معمولی انسان نبود. پدر زال (سام) از ترس این که پهلوانان و بزرگان ، اورا مورد پرسش قرار دهند و مسخره کنند ، او را برد و در دامنه ی کوه البرز گذاشت.

2- رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟
جواب: سیمرغ با این که دید آن کودک از جنس خود و جوجه هایش نیست ، اما دلش به حال بی پناهی او سوخت و او را پناه داد . اما سام با وجود این که آن کودک بود و از جنس خودش، تن ها به علت یک تفاوت ناچیز او را به کناری ن هاد و به مرگش راضی شد.

3- در این داستان، رفتار کدام شخصیت را نمی پسندید؟ چرا؟

جواب این قسمت را در نظرات ارسال نمایید.