گام به گام فصل ۱۵ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس شکست نور)

فصل ۱۵ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس شکست نور)

گام به گام فصل پانزدهم علوم هشتم

فصل ۱۵ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس شکست نور)

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۱۴ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس نور و ویژگی های آن )

فصل ۱۴ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس نور و ویژگی های آن )

گام به گام فصل چهاردهم علوم هشتم

فصل ۱۴ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس نور و ویژگی های آن )

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۱۳ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس هوازدگی )

فصل ۱۳ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس هوازدگی )

گام به گام فصل سیزدهم علوم هشتم

فصل ۱۳ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس هوازدگی )

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۱۲ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس سنگ ها )

فصل ۱۲ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس سنگ ها )

گام به گام فصل دوازدهم علوم هشتم

فصل ۱۲ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس سنگ ها )

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۱۱ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس کانی ها)

فصل ۱۱ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس کانی ها)

گام به گام فصل یازدهم علوم هشتم

فصل ۱۱ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس کانی ها)

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۱۰ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس مغناطیس)

فصل ۱۰ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس مغناطیس)

گام به گام فصل دهم علوم هشتم

فصل ۱۰ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس مغناطیس)

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۹ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس الکتریسیته)

فصل ۹ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس الکتریسیته)

گام به گام فصل نهم علوم هشتم

فصل ۹ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس الکتریسیته)

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۸ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تولید مثل در جانداران )

فصل ۸ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تولید مثل در جانداران )

گام به گام فصل هشتم علوم هشتم

فصل ۸ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تولید مثل در جانداران )

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۷ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس الفبای زیست و فناوری)

فصل ۷ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس الفبای زیست و فناوری)

گام به گام فصل هفتم علوم هشتم

فصل ۷ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس الفبای زیست و فناوری)

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گام به گام فصل ۶ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تنظیم هورمونی)

فصل ۶ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تنظیم هورمونی)

گام به گام فصل ششم علوم هشتم

فصل ۶ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تنظیم هورمونی)

 • Nazanin
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
آخرین نظرات
 • نرجس
  عالییییه من ۱۳ سالمه و چند سالخ مطالبمو...
 • H
  خوب بود...
 • امیر حسین
  ممنون برلی امتهانم تمرین کردم خیلی خوب ب...
 • علیی
  بسیار عالی...
 • رضا
  واقعا عالی بود دستتون درد نکنه...