جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره ششم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه 5 مرداد 1400

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره پنجم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه 5 مرداد 1400

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره چهارم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه 5 مرداد 1400

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره سه مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه 5 مرداد 1400

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره دو مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه 5 مرداد 1400

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره اول مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه 5 مرداد 1400

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه 24 تیر 1400

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه 24 تیر 1400

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه 24 تیر 1400

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

گام به گام درس سیزدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه 24 تیر 1400
آخرین نظرات
 • فاطمه
  اره ما امروز تو باز اموزی های مدارس ما م...
 • فاطمه
  الان خودتم. داری...
 • فاطمه
  نوشته که حالا میگم سلول های دیگر جایگزین...
 • sncjjbdsbs
  خیلی عالی👍👍👍...
 • به تو چه.... مگه فضولی... بیشعور.....
  به نظر من که خوب بود.... هرچی کم تر بهتر...