سوالات درس ۱۴ علوم هشتم / نور و ویژگیهای آن

سوالات درس ۱۴ علوم هشتم / نور و ویژگیهای آن

سوالات متن فصل چهاردهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۴ علوم هشتم / نور و ویژگیهای آن

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم / هوازدگی

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم / هوازدگی

سوالات متن فصل سیزدهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم / هوازدگی

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم / سنگ ها

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم / سنگ ها

سوالات متن فصل دوازدهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم / سنگ ها

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۱ علوم هشتم / کانی ها

سوالات درس ۱۱ علوم هشتم / کانی ها

سوالات متن فصل یازدهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۱ علوم هشتم / کانی ها

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۰ علوم هشتم / مغناطیس

سوالات درس ۱۰ علوم هشتم / مغناطیس

سوالات متن فصل دهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۰ علوم هشتم / مغناطیس

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۹ علوم هشتم / الکتریسیته

سوالات درس ۹ علوم هشتم / الکتریسیته

سوالات متن فصل نهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۹ علوم هشتم / الکتریسیته

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۸ علوم هشتم / تولیدمثل در جانداران

سوالات درس ۸ علوم هشتم / تولیدمثل در جانداران

سوالات متن فصل هشتم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۸ علوم هشتم / تولیدمثل در جانداران

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۷ علوم هشتم / الفبای زیست فناوری

سوالات درس ۷ علوم هشتم / الفبای زیست فناوری

سوالات متن فصل هفتم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۷ علوم هشتم / الفبای زیست فناوری

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۶ علوم هشتم / تنظیم هورمونی

سوالات درس ۶ علوم هشتم / تنظیم هورمونی

سوالات متن فصل ششم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۶ علوم هشتم / تنظیم هورمونی

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۵ علوم هشتم / حس و حرکت

سوالات درس ۵ علوم هشتم / حس و حرکت

سوالات متن فصل پنجم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۵ علوم هشتم / حس و حرکت

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
آخرین نظرات
 • نرجس
  عالییییه من ۱۳ سالمه و چند سالخ مطالبمو...
 • H
  خوب بود...
 • امیر حسین
  ممنون برلی امتهانم تمرین کردم خیلی خوب ب...
 • علیی
  بسیار عالی...
 • رضا
  واقعا عالی بود دستتون درد نکنه...