سوالات پیام های آسمانی هفتم درس نهم

سوال و جواب درس نهم پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس نهم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 9 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس نهم پیام هفتم به سوی پاکی میباشد.

1 .امام رضا علیه السلام در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟
پاسخ: خداوند حکیم ………………… حلال کرده است.

2 .یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده نجاسات است.

3 .رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود؟
پاسخ: نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

4 .نجاسات ) چیزهای نجس( را نام ببرید؟
پاسخ: خون- ادرار- مدفوع- سگ

5 .آیا فقط خون انسان نجس است؟
پاسخ: علاوه بر خون انسان خون حیواناتی که خون جهنده دارند نیز نجس است.

6 .محل ادرار و مدفوع چگونه باید پاک شود؟
پاسخ: باید با آب شسته

7 .پاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع برای به جا آوردن نماز، واجب است.

8 .ادرار و مدفوع انسان نجس است و تماس با آن انسان را در معرض بیماری های مختلف قرار میدهد.

9 .برطرف کردن نجاسات ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه به سلامتی مفید است، برای به جا آوردن نماز، واجب است.

10.ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند گربه و موش نجس است.

11.ادرار و مدفوع حیواناتی که حلال گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس نیست.

12.کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟
پاسخ: تمام اجزای بدن سگ )مو- ناخن – پوست – استخوان( و رطوبت های آن نجس است.

13.از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟
پاسخ: نگهبانی – شکار

14.سگ باید در کجا نگهداری شود؟
پاسخ: دور از محل زندگی انسان

15.امام صادق )ع( در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟
پاسخ: فرمود می تواند از آن برای شکار استفاده کند اما هرگز آن را داخل خانه اش نبرد.

16.دو مورد از مطهرات را نام ببرید؟
پاسخ: 1 -آب 2 -+زمین

17.انواع آب را نام ببرید؟

پاسخ: راکد – جاری

18.انواع آب راکد را نام ببرید؟
پاسخ: کر – قلیل

19.آب جاری به چه آبی گفته می شود؟
پاسخ: آبی که زمین می جوشد و جریان دارد مانند : آب چشمه ، قنات ، رودخانه، آب باران

21.آب کر را با یک مثال توضیح دهید؟
پاسخ: اگر مقدار آب حداقل 384 لیتر باشد. به آن آب کر گفته می شود. همانند آب منبع، حوض و استخر و آب لوله کشی.

21.آب لوله کشی ساختمان ها، حکم آب قلیل را دارد. ص غ

22.حکم آب کر و جاری در برخورد با نجاسات چیست؟ ) آیا آب کر و جاری در برخورد با پاسخ: نجاست نجس می شود؟( در چه صورتی آب کر و جاری نجس می شوند؟
آب کر و جاری در برخورد با نجاست نجس نمی شوند . مگر اینکه به وسیله نجاست، رنگ یا بویش تغییر کند.

23.آب قلیل را همراه با یک مثال توضیح دهید؟
پاسخ: اگر مقدار آب از 384 لیتر کمتر باشد، به آن آب قلیل گفته می شود. مانند آب لیوان ، پارچ ، آفتابه ، و . .

24.آب جاری با یک مثال توضیح دهید؟
پاسخ: آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد، مانند آب چشمه ، قنات ، رودخانه ، آب باران و …

25.آب باران حکم آب کر را دارد. ص غ

26.حکم آب قلیل را بنویسید؟
پاسخ: آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود، اگر چه نجاست اندک باشد.

27.اگر ذره ای خون در سطل آب بریزد چه حکمی دارد؟
پاسخ: چون آب قلیل است نجس می شود.

28.برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم.

29.چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با خون نجس شده است تطهیر کرد؟
پاسخ: ابتدا باید عین نجاست را برطرف کرد، آنگاه یک مرتبه آب روی آن ریخت تا پاک شود.

31.چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با ادرار نجس شده است تطهیر کرد؟
پاسخ: دو مرتبه آب روی آن می ریزیم تا پاک شود.

31.ظرف نجس به چند روش پاک می شود؟
پاسخ: به دو روش : 1 .سه مرتبه آن با آب قلیل پر و سپس خالی کنیم. 2 .با آب کر یک مرتبه آن را آب بکشیم.

32.ظرفی را که سگ لیسیده و یا از آن آب خورده، چگونه می توان با آب قلیل پاک کرد؟
پاسخ: ابتدا ظرف را باید خاک مال کرد، سپس آن را دوباره شست تا پاک شود. این ظرف بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

33.اگر کف پا و کفش هنگام راه فتن نجس شود، چگونه پاک می شود؟
پاسخ: باید راه رفتن را به مقداری ادامه داد که آلودگی ها بر طرف شود، پاک می شود.

34.شرایط تطهیر با زمین را بنویسد؟
پاسخ: اول: خود زمین پاک باشد. دوم: زمین خشک باشد. سوم: عین نجاست با راه رفتن کاملا” بر طرف شود. چهارم: زمین سبزه زار یا فرش یا موکت نباشد.