سوالات هدیه های آسمان سوم درس چهاردهم

سوال و جواب هدیه سوم درس چهارده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس چهاردهم

سوالات درس 14 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس چهاردهم هدیه های آسمانی

ام ابیها

1- حضرت فاطمه فرزند چه کسانی است ؟
پاسخ: حضرت محمّد (ص) و حضرت خدیجه (س)

2- پیامبر در باره ی حضرت فاطمه (س) چه می فرمود؟
پاسخ: خداوند فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را دوست داشته باشند نیز دوست دارد.

3- پیامبر چه نامی برای حضرت فاطمه (س) انتخاب کرده بود؟
پاسخ: امّ ابیها ، یعنی مادر پدرش

4- حضرت فاطمه(س در چه سنّی مادر بزرگوار خود را از دست دادند؟
پاسخ: در سّن 5 سالگی

5- وقتی حضرت فاطمه (س) دید پدر از میدان جنگ بر نگشته است چه کرد؟
پاسخ: چادر بر سر کرد و به میدان جنگ رفت و بر زخم های پیامبر مرهم می گذاشت .

6- رفتار حضرت فاطمه با پدرش چگونه بود؟
پاسخ: حضرت فاطمه (س) به پدرش احترام می گذاشت و مانند یک مادر برای او دلسوز بود .

7- حضرت فاطمه (س) ………………………. است .
پاسخ: بهترین زنان عالم در جهان است.)

8- خداوند در چه سوره ای مژده ی هدیه ی بسیار خوب حضرت فاطمه (س) را داد؟
پاسخ: در سوره ی کوثر فرمود: ای پیامبر ما به تو هدیه ای بسیار خوب دادیم .