سوالات مطالعات هفتم درس 9 با جواب

سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

 

سوالات مطالعات هفتم درس 9 با جواب

در قسمت زیر برای شما سوالات درس نهم مطالعات پایه هفتم را آماده کرده ایم که میتوانید آنرا مشاهده نمایید.

1 -هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

2 -منظور از ویژگیهای طبیعی و انسانی چیست؟
پاسخ: ویژگیهای طبیعی :مثل موقعیت جغرافیایی٭، نوع آب و هوا، ناهمواری ها، رو دها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری و … ویژگی های انسانی :مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و. …

3 -دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
پاسخ: دانش جغرافیا به ما کمک میکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگیها را بفهمیم

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
پاسخ: جغرافی دان ها معمولا کار خودشان را با پرسشهایی درباره یک مکان آغاز می کنند و سپس درباره این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند

5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
پاسخ: پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود

6-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
پاسخ: الف- نقشه
ب- عکس
ج- کره جغرافیایی
د- کتاب ها و فرهنگ نامه ها و رایانه و اینترنت

7-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟
پاسخ: زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم .نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل را هها، پلها، سدها و …را نشان می دهند.

8-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.
پاسخ: نقشهٔ ناهموار یها، نقشه تقسیمات کشوری( استان ها)، نقشه راه ها، نقشه های گردشگری و اطلس ها

9-نقشه چیست؟
پاسخ: نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

10-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.
پاسخ: در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید .ابتدا با خط کش فاصله مکانها را روی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه 3 سانتی متر است، سپس خط کش را با همان مقدار 3 سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید .می بینید که 3 سانتی متر روی نقشه برابر با ۶٠٠ متر روی زمین است

11-انواع عکس های را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.
پاسخ: الف- معمولی
ب- هوایی
ج- ماهواره ای

12-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟
پاسخ: عکسهای معمول یبا دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعّالیتهای انسانی گرفته می شود.

13-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟
پاسخ: از عکسهای هوایی برای  تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده میشود .این عکسها با دوربینهایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود.

14-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟
پاسخ: تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده میشود .از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی  درباره مکان ها به دست می آوریم.

15-کره جغرافیایی چیست؟
پاسخ: کره جغرافیایی نمونهٔ کوچکی از کره زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد.