سوالات مطالعات هفتم درس 8 با جواب

سوالات درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

 

سوالات مطالعات هفتم درس 8 با جواب

در قسمت زیر برای شما سوالات درس هشتم مطالعات پایه هفتم را آماده کرده ایم که میتوانید آنرا مشاهده نمایید.

سوالات درس 8
1-علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود ؟
جواب: استفاده از کارت خرید اعتباری

2-مهمترین حقوق مصرف کنندگان چیست ؟
جواب: خرید کالای سالم و بدون نقص

3-چه مواردی باید برای رعایت و احترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟
جواب: الف- قوانین و مقررات ب- برچسب مشخصات کالا ج- استاندارد

4-دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید .
جواب: برای مثال، طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی به کار ببرد، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد ٔ سازنده آن ماده به زندان محکوم می شود .یا کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالا ها تأسیس کند

5-بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟
جواب: روی این برچسب ها اطلاعاتی از قبیل ٔ شماره جواز تولید، آدرس محل کارخانه یا محل تولید، قیمت کالا، موادّ به کار رفته در آن و تاریخ مصرف( در مورد مواد غذایی و بهداشتی ) نکات ایمنی و…درج شده است

6-استاندارد یعنی چه ؟
جواب: استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی نمونهٔ قابل قبول

7-تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید.
جواب: مثالً در یک ماده خوراکی استاندارد( بیسکویت، رب گوجه، کمپوت، روغن و )…باید مواد افزودنی یا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی( کرم، شامپو، مایع ظرفشویی، صابون و )…موادّ شیمیایی به کار رفته باید به ٔ اندازه الزم باشد تا به پوست و بدن آسیب نرساند

8-استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟
جواب: استاندارد مربوط به ٔ همه کالا ها است؛ برای مثال، وسایل الکتریکی و وسایل گرمایش مانند بخاری اگر استاندارد نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند

9-وظیفه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چیست؟
جواب: این مؤسسه ابزار لازم برای آزمایش وسایل و کالاها را در اختیار دارد .بیشتر تولیدکنندگان وسیله یا ماده ای را که تولید می کنند به این مؤسسه می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود .اگر کیفیت کالایی توسط این مؤسسه تأیید بشود اجازه می دهد که عالمت مخصوص استاندارد را روی آن کالا چاپ کنند

10-خریدار یک کالا با وجود عالمت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟
خریدار می تواند با توجه به عالمت استاندارد به خوبی جنسی که می خرد اطمینان داشته باشد

11-مصرف کننده چه مسؤلیتی دارد؟
جواب: مسئولیت مصرف کننده، مصرف درست است .گفتیم که مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها .این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد

12-مصرف گرایی چیست و چه نتیجه ای دارد ؟
جواب: مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و همچشمی با دیگران کالاهایی را بخریم فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یا مُدگرایی قرار می گیرد برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد مصرف گرایی به اسراف می انجامد

13-نظر دین اسالم درباره تولید و مصرف چیست؟
جواب: از نظر دین اسالم، تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است تا او بتواند به کار های مهم تر بپردازد. به همین دلیل اسراف٭ و ریخت و پاش گناهی نابخشودنی است.

14-در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟
جواب: در جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است .انسان ها موادّ اولیه را از طبیعت می گیرند و با آنها کالا تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمی گردانند .در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود .اما امروزه با تولید انبوه صنعتی، همه روزه مقدار زیادی زباله تولید می شود .زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند که در هر صورت برای محیط زیست زیان آور است

15-چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون و ظروف یک بار مصرف بالستیکی خودداری کرد؟
جواب: بالستیک بیش از صد سال در طبیعت می ماند و طول می کشد تا تجزیه شود.کیسه های نایلونی در صورت وارد شدن به آب ها موجب خفگی دلفین ها، الک پشت ها و پرندگان دریایی می شوند .ترکیبات شیمیایی نایلون ها، خاک ها را آلوده می کند و از طریق گیاهان به زنجیره غذایی انسان وارد می شود و به سالمت انسان ضرر می رساند

16-برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.
جواب: باتری ها – زباله های بیمارستانی و…

17-چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف بالستیک را ذکر کنید .
جواب: الف – برگزاری مراسم افطاری و نذری با ظروف دایمی
ب- استفاده از زنبیل یا کیسه های دایمی

18-برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟
جواب: ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا، بطری های پلاستیکی، پوست میوه ها، قوطی های فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها جدا می کنیم تا بازیافت شوند .با عمل بازیافت، از این مواد می توانند دوباره مواد جدیدی تولید کنند