سوالات مطالعات ششم درس 17

سوالات درس هفدهم مطالعات ششم با جواب

 

سوالات مطالعات ششم درس 17

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس هفدهم

درس 17 ویژگی های دریاهای ایران

1- چرا دریای خزر در واقع یک دریاچه است ؟
جواب چون به اقیانوس راه ندارد.

2- چرا به دریاچه ی خزر ، دریای خزر می گویند ؟
جواب چون بزرگ ترین دریاچه ی جهان است.

3- ایران از کدام جهت های جغرافیایی به دریاها دسترسی دارد ؟
جواب شمال و جنوب

4- دریا را تعریف کنید.
جواب دریاهای گودال های پر از آبی هستند که به اقیانوس ها راه دارند.

5- اقیانوس را تعریف کنید.
جواب اقیانوس ها پهنه های بسیار بزرگ آبی کره ی زمین هستند.

6- دریای خزر در طول تاریخ چه نام هایی داشته است ؟ (4 نام )
جواب دریای گیلان ، دریای مازندران ، دریای قزوین ، دریای گرگان

7- عمق دریای خزر در قسمت های مختلف آن چقدر است ؟
جواب عمق دریای خزر در نواحی شمالی آن بسیار کم است . به طوری که در بعضی نواحی به کم تر از 10 متر می رسد. امّا در نواحی جنوبی نزدیک به ایران عمق آن بیش از 1000 متر است.

8- چند رود که به دریای خزر می ریزند ، نام ببرید.
جواب سفید رود ، رود چالوس ، رود هراز ، رود گرگان

9- جلگه های حاصلخیز ساحل دریای خزر چگونه به وجود آمده اند ؟
جواب رودهایی که از ایران می ریزند این جلگه ها را به وجود آورده اند.

10- دریای خزر ایران را به کدام کشورها مربوط می کند ؟
جواب ترکمنستان ، جمهوری آذربایجان ، روسیه ، قزاقستان

11- خلیج چیست ؟
جواب به پیش روی آب دریاها در خشکی « خلیج » می گویند.

12- خلیج فارس از پیش روی آب کدام دریاها در کدام خشکی ها ایجاد شده است ؟
جواب خلیج فارس از پیش روی آب دریای عمان و اقیانوس هند در خشکی های ایران و عربستان ایجاد شده است.

13- خور چیست ؟
جواب در کناره های خلیج فارس بریدگی های عمیقی وجود دارد که ساکنان اطراف به آ« ها خور می گویند.
14
­– خورها برای چه اموری مناسب هستند ؟
جواب خورها برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها مناسب هستند.

15- تنگه چیست ؟
جواب به آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند ، تنگه می گویند.

16- چند رود را که به دریاهای جنوب می ریزند ، نام ببرید.
جواب اروند رود ، رود جراحی ، رود هندیجان ، رودمند ، رود شور ، رود سرباز

17- چند جزیره ی متعلق به ایران در خلیج فارس را نام ببرید.
جواب خارکو ، خارک ، لاوان ، هندورابی ، کیش ، فرور ، بنی فرور ، سیری ، تنب بزرگ ، تنب کوچک ، ابوموسی ، قشم

18- از چه طریق ایران به همسایگان جنوبی خود مربوط می شود ؟
جواب خلیج فارس و دریای عمان

19- ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورها همسایه است ؟
جواب امارات ، قطر ، عربستان ، کویت و عراق

20- چند منبع تاریخی را که در آن ها نام خلیج فارس یا دریای پارس آمده ، ذکر کنید.
جواب کتیبه داریوش پادشاه هخامنشی ، کتاب های دانشمندان و جغرافی دانان مسلمان چون ابوریحان بیرونی ف نقشه های اروپاییان از عصر اکتشافات جغرافیایی

21- در نقشه های خارجی دریای خزر … دریای کاسپین … نامیده می شود.

22- عمق دریای خزر در نواحی … شمالی … آن بسیار کم است .

23- میزان شوری آب دریای خزر از دیگر دریاها و اقیانوس ها … کم تر ... است.

24- ساحل خلیج فارس از دهانه … اروند رود … تا … بندرعباس… امتداد یافته است.

25- میزان شوری آب خلیج فارس … بیش تر ... از دریای عمان است.

26- عمق خلیج فارس بسیار … کم تر … از دریای عمان است.

27- خلیج فارس به طور متوسط … 30 … متر عمق دارد.

28- ساحل دریای عمان از … بندرعباس … تا … بندر گواتر … امتداد دارد.

29- دریای عمان به اقیانوس … هند … راه دارد.

30- عمق دریای عمان به سمت … اقیانوس … بیش تر می شود.

31- عمق دریای عمان در اطراف چابهار به حدود … 3000 … متر می رسد.

32- خلیج فارس از طریق آبراهه ای به نام … تنگه هرمز … دریای عمان وصل می شود.

33- بزرگ ترین جزیره ی ایران در خلیج فارس … قشم … نام دارد.

34- از گذشته های بسیار دور مردمان کناره ی خلیج فارس به … تجارت … و … دریانوردی … مشغول بوده اند.

35- قوم پارس خلیج فارس را … دریای پارس … نامیدند.