سوالات علوم ششم درس ششم

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب ( ورزش و نیرو 1)

 

سوالات علوم ششم درس ششم

درس ششم علوم ششم ابتدایی با موضوع ورزش و نیرو 1 میباشد . شما میتوانید در این مطلب سوالات درس 6 علوم را همراه با پاسخنامه دریافت نمایید.

📚سوالات متن علوم
🔴 درس ورزش و نیرو ۱

📌1 . چه موقعی حرکت جسم تغییر می کند ؟
پاسخ» هر وقت به آن نیرویی وارد شود .

📌2 . نیرو حاصل چیست ؟
پاسخ» حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است .

📌3 . یک کک چند برابر وزن خودش را می تواند بکشد ؟
پاسخ» بیش از یکصد هزار برابر وزن خودش را

📌4 . آیا یک جسم به تنهایی می تواند نیرو وارد کند ؟
پاسخ» خیر ، برای ایجاد نیرو حداقل به دو جسم نیاز داریم .

📌5 . دو ویژگی هر نیرو را بیان کنید .
پاسخ» 1 ـ نیرو جهت دارد 2ـ نیرو اندازه دارد .

📌6 . مقدار نیرو با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟
پاسخ» نیرو سنج

📌7 . چرا وقتی لاستیک یا کش را بیش از اندازه بکشیم پاره می شود ؟
پاسخ» زیرا نیروی دست ما از نیروی لاستیک یا کش بیش تر است و باعث پاره شدن آن می گردد .

📌8 . در علوم ، هل دادن یا کشیدن معادل چیست ؟
پاسخ» معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است .

📌9 . از نیرو چه استفاده های می شود ؟
پاسخ» تغییر جهت نیرو ، تغییر شکل نیرو ، حرکت جسم ، توقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت

📌10 . حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود ؟
پاسخ» دو جسم

📌11 . چرا گاهی با وجود این که بر جسم نیرو وارد می شود ، جسم حرکت نمی کند ؟
پاسخ» زیرا نیروی وارد شده از دو طرف جسم مساوی است .

📌12 . چه زمانی با وجود وارد شدن نیرو از دو طرف جسم ، جسم به یک طرف حرکت می کند ؟
پاسخ» وقتی که نیروی وارد شده از یک طرف بیش تر باشد .

📌13 . چه زمانی نیرو ها همدیگر را خنثی می کنند ؟
پاسخ» زمانی که نیرو ها در جهت مخالف هم وارد شوند .

📌14 . نیروی خالص چیست ؟
پاسخ» نیرویی که جسم را به حرکت در می آورد .

📌15 . منظور از نیروهای تماسی چیست ؟
پاسخ» بعضی از نیروها برای این که اثر کنند باید با جسم تماس پیدا کنند . به این نیروها ، نیروهای تماسی می گویند.