سوالات درس 8 پیام های آسمانی نهم

سوال و جواب دینی نهم درس هشتم

 

سوالات درس 8 پیام های آسمانی نهم

📚 سوالات متن دینی نهم
🔴 سوال های درس 8

1 دوست خوب و دوست بد در این درس به چه تشبیه شده است ؟
جواب: دوست خوب : نزدیکتر از خویشان – بهترین سرمایه و اندوخته – عامل زنده شدن روح و روان انسان
دوست بد : پاره ایی از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا امّا زهرآلود

2 چگونه ممکن است یک دوست خوب باشد و یا پاره ایی از آتش ؟
جواب: دوست خوب راهنمای انسان بسوی خوبی هاست و بهترین سرمایه برای انسان است ولی دوست ناباب آتش است و انسان را به گمراهی و هلاکت می رساند

3 اهمیت و حساسیت انتخاب دوست در دوران نوجوانی چیست ؟
جواب: انتخاب دوست در نوجوانی بسیار اهمیت دارد زیرا که عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی به این شکوفایی کمک می کند و دوم اینکه دوستان از هم
تأثیر می پذیرند و این تأثیر پذیری در نوجوانی بسیار بالاست .

4 اثرپذیری از دوستان بسیار ………….. است .
جواب: آرام و تدریجی

5 امام علی(ع) در مورد اثرپذیری از دوستان چه می فرماید ؟
جواب: از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید ؛در حالی که تو از آن بی خبری

6 چرا اهمیت دقت در انتخاب دوست زیاد است ؟
جواب: بدلیل بالا بودن میزان تأثیر پذیری که دوستان بر اخلاق و رفتار ما می گذارند .

7 چه معیارهایی باید در انتخاب دوست مورد نظر باشد ؟
جواب: معیارهایی که باعث رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شود مانند : اهل نماز و نیکی – صداقت و راستگویی – وفای به عهد

8 دوستان خود را با معیارهایی انتخاب کنیم که باعث …….. معیارهایی که باعث رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شود مانند :
جواب: اهل نماز و نیکی – صداقت و راستگویی – وفای به عهد

9 ویژگیهای یک دوست واقعی را نام ببرید ؟
جواب: 1-اهل فکر و اندیشه باشد 2- اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود 3- خیرخواه دوستانش باشد

10 دوست خردمند و دور اندیش چه فایده ایی برای ما دارد؟
جواب: در گرفتن تصمیمات درست یاری می کند و خطر افتادن در مسیر نامناسب را از ما دور می سازد

11 دوستی با افراد نادان یعنی ……………….. …….. ضررهای زیادی برای ما به همراه دارد .
جواب: کسانی که کارهای خود را نه بر اساس فکرو اندیشه ، بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر انجام می دهند

12 مضرات دوست نادان چیست ؟
جواب: با دادن مشورتهای غلط و نادرست به دوستان خود ، زمینه ی انحراف و لغزش آنان را فراهم می کنند .

13 چرا در روایات به پرهیز از دوستی با افراد نادان سفارش شده است ؟
جواب: زیرا فرد نادان به نفعتان قدم بردارد ولی مایه ی ضرر و زیان می شود .

14 با توجه به فرمایش علی(ع) چرا مسلمان نباید با افراد بی لیاقت و بی بندو بار رفاقت کند ؟
جواب: زیرا فرد بی بند و بار و بی لیاقت کارهای زشت را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد .

15 هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است ؟
جواب: به شمشیر زهرآلود تشبیه شد ه اند با ظاهری زیبا ولی خطرناک

16 امام صادق(ع) در مورد دوستان خوب چه می فرماید؟
جواب: محبوبترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد .

17 با توجه به آیات 28 و 29 سوره فرقان ، حال و روز کسانی را که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند ، بیان کنید .
جواب: پشیمانی و حسرت از همراه نشدن با پیامبر و پشیمانی از انتخاب دوست نادان و بی لیاقت و گمراه شدن توسط او

18 حدود و وظایف دوستی را نام ببرید ؟
جواب: 1-احترام به دوست 2-میانه روی در دوستی

19 دوستان باید در هر حال به …………….. احترام بگذارند و از محدوده ی …….. و ……… خارج نشوند .
جواب: شخصیت هم – ادب – اخلاق

20 امام علی (ع) در مورد حد و حدود دوستی چه می فرماید ؟
جواب: به اتکای رابطه ی صمیمانه و دوستانه ، حق برادرت را ضایع مکن ؛ زیرا این عمل رابطه ی دوستی را از بین می برد و کسی که حقّش را ضایع ساخته ایی ، دیگر دوست تو باقی نخواهد ماند .

21 مواردی را که پیوند دوستی را سست می کند نام ببرید .
جواب: نام ناپسند نهادن – مسخره کردن – شوخی های آزار دهنده – استفاده بیش از حدّ و بدون اجازه از وسایل دوستان

22 لازمه ی یک دوستی پایدار چیست ؟
جواب: رعایت میانه روی

23 گاه ……………… باعث می شود که حدود دوستی رعایت نشود و مشکلاتی را برای ما بوجود آورد .
جواب: شیفتگی فوق العاده

24 میانه روی در دوستی را باید در چند مورد بخوبی رعایت کرد . آنها را نام ببرید .
جواب: 1-پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست 2-نداشتن توقع بیجا از دوست – پرهیز از علاقه ی افراطی

25 حضرت علی (ع) در مورد نگفتن تمام اسرار به دوستان چه می فرماید ؟
جواب: محبت خود را نثار دوست کن ، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد نکن .همانگونه که می خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن ،امّا همه ی اسرارت را با او در میان مگذار .

26 امام علی(ع) در مورد نداشتن توقع بی جا از دوست چه می فرماید ؟
جواب: کسی که از دوست خود جز وفاداری انتظار ندارد ، همواره از او خشمگین و ناراحت است.

27 علاقه های افراطی چه مضراتی دارد ؟
جواب: اضطراب و پریشانی خاطر – برهم خوردن آرامش زندگی

28 چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد ؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود ، چگونه می تواند خود را از این دلبستگی ها نجات دهد؟
جواب: پرهیز از دوستی های افراطی و در نظر گرفتن مصلحت و فکر و اندیشه در روابط دوستی –با فکرو اندیشه از افراطی شدن در دوستی ها و دلبستگی ها خود را برهاند و منطقی رفتار نماید