سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس سیزدهم هدیه ششم

 

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم

درس سیزدهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “عید مسلمانان ” میباشد. سوالات همراه با جواب :

1- چه کسانی خانه ی خدا را در مکه تجدید بنا کردند ؟
جواب» دو پیامبر خدا ، حضرت ابراهیم (ع) و پسرش حضرت اسماعیل (ع)

2- مشرکان خانه ی خدا را برای چه کاری قرار دادند ؟
جواب» مشرکان مکه بت های خود را در خانه کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آنها تعظیم می کردند.

3- بعد از پیامبری حضرت محمد (ص) خداوند درباره ی کعبه به او چه فرمان داد ؟
جواب» خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را خصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد .

4- آداب زیارت خانه ی خدا چیست ؟
جواب» پیش از ورود به مکه لباس احرام پوشیده و با لباس یکسان وارد مسجد الحرام شود .

5- چه اعمالی در حج انجام می گیرد ؟
جواب» دور خانه 7 بار طواف می کنند و به سمت کعبه نماز می خوانند و آنگاه فاصله ی میان دو کوه صفا و مروه را نیز 7 بار طی می نمایند و در روز عید قربان به فرمان خدا گوسفند قربانی می کنند.

6- مسلمانان در روز عید فطر چه کار می کنند ؟
جواب» مسلمانان در این روز به عنوان زکات پولی به نیازمندان می دهند.

7- عید ما مسلمانان چه زمانی است ؟
جواب» روزی است که فقیران را شاد و خوشحال کنیم.

8- در روز عید فطر و عید قربان چه آدابی انجام می شود ؟
جواب» غسل می کنیم ، بهترین لباس های خود را می پوشیم و 2 رکعت نماز عید می خوانیم.

9- خانه ی خدا در … مسجد الحرام… قرار دارد.

10 – در مراسم حج روز … عید قربان… گوسفندی قربانی می شود.

11- پایان ماه رمضان را … عید فطر… می نامند.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

درس ۱۳( عید مسلمانان )
1- کدام پیامبران مامور تجدید بنای خانه ی خدا در مکه شدند ؟
جواب» دو پیامبر بزرگ خدا، حضرت ابراهیم و اسماعیل مأمور شدند که خانه ی خدا را در مکه تجدید بنا کنند.

۲- پس از حضرت ابراهیم مشرکان چه کردند ؟
جواب» پس از حضرت ابراهیم ، مشرکان مگه بت های خود را در خانه ی کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آن ها تعظیم می کردند.

٣- خداوند در مورد کعبه به حضرت محمد بعد از رسیدن به پیامبری چه فرمانی داد؟
جواب» خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را مخصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد.

4- آداب زیارت خانه خدا چیست ؟
جواب» مسلمانان پیش از ورود به مگه، لباس احرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مسجد الحرام می شوند. سپس به دور خانه خدا هفت دور طواف می کنند، به سمت کعبه نماز می خوانند و آن گاه فاصله ی میان دو کوه صفا و مروه را نیز هفت بار طی می نمایند ودر روز عید قربان به فرمان خدا گوسفندی قربانی می کنند.

5-. مسلمانان در روز عید فطر چه کاری انجام می دهند ؟
جواب» مسلمانان در آن روز به عنوان زکات، پولی به نیازمندان می دهند.

6- عید ما مسلمانان چه ویژگی دارد ؟
جواب» ویژگی عید ما مسلمانان این است که فقیران نیز شاد و خوش حال شوند.

۷- در روز عید فطر و قربان چه آدابی را انجام می دهیم ؟
جواب» در روزهای عید فطر و عید قربان، غسل می کنیم، بهترین لباس های خود را می پوشیم و دو رکعت نماز عید می خوانیم سپس به دیدن اقوام و فامیل و آشنایان و … می رویم.