سوالات درس 1 پیام های آسمانی نهم

سوال و جواب دینی نهم درس اول

 

سوالات درس 1 پیام های آسمانی نهم

📚 سوالات متن دینی نهم
🔴 سوال های درس 1

1 صفاتی را که در شعر اول درس به خدا نسبت داده شده است را بیان کنید.
جواب» پاک – راهنما – یکتا – حکیم – عظیم – کریم – رحیم – عزیز

2 چه صفات دیگری از خدا می شناسید که در شعر درس نیامده است؟
جواب» شنوا و دانا و با جلال و عظیم مهربان و بخشنده و …

3 راههای شناخت صفات خدا را نام ببرید و در باره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

جواب» 1-تفکر در کتاب آسمانی( برای شناخت خداوند به سخنان ایشان مراجعه کنیم چراکه توصیف خداوند از خود ، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند
2-تفکر در کتاب خلقت (یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان آفرینش وجود دارد، به ویژگی های
او پی ببریم .)

4 چرا ما امکان شناخت کامل خداوند نامحدود را نداریم ؟
جواب» بدلیل توانایی های محدو خود

5 حدیثی از پیامبر درباره ی شناخت محدود از خداوند را بنویسید .و ترجمه کنید .
جواب» (ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ ) « آن چنان که شایسته ی معرفت(شناخت) توست ، تو را نشناختیم .

6 تفکر در کتاب آسمانی به چه مفهومی است؟
جواب» برای شناخت خداوند به سخنان ایشان مراجعه کنیم چراکه توصیف خداوند از خود ، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند.

7 بهترین راه برای شناخت صفات خداوند ……………
جواب» مراجعه به سخن خود او ست .

8 توصیف خداوند از خود چگونه توصیفی است ؟
جواب» توصیف خداوند از خود ، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند

9 مفهوم اینکه خداوند بر همه چیز آگاه است چیست؟
جواب» یعنی او از آنچه در قلب ما می گذرد و از آنچه چشمهای ما می بیند و آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است .

10 آیه ایی در مورد علم خداوند به نهان و آشکار بنویسید و ترجمه کنید .
جواب» (اِنَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفی ) «او هر آشکار و نهانی را می داند »

11 خداوند مهران است و مهرورزی را بر خود واجب کرده است و خود را …………………………….
جواب» آنان نامیده است . دوستدار

12 آیه ایی در مورد دوست داشتن خداوند و محبت او نسبت به بندگان را بنویسید و ترجمه کنید .
جواب» (وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ)«او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است .»

13 خداوند چه کسانی را مجازات می کند ؟
جواب» کسانی که با حقّ مبارزه می کنند و گناه و سرکشی می کنند

14 آیه ای در مورد مجازات کردن افراد سرکش و گنهکار توسط خداوند بنویسید و معنا کنید .
جواب» (وَ مَن یُشاقِّ اللهَ فَاِنَّ اللهَ شَدیدُ العِقابِ) «و هر که با خدا دشمنی کند ، بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند »

15 آیه ایی در مورد ظلم انسان به خود بیان کنید و ترجمه نمائید .
جواب» (اِنَّ اللهَ لا یَظلِمُ النّاسَ شَیئاً وَ لکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم یَظلِمونَ )
«خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردم هستند که به خودشان ستم می کنند .»

16 خداوند چه کسانی را می بخشد؟
جواب» کسانی که از گناه خود پشیمان وشوند و توبه کنند .

17 آیه ایی در مورد توبه کنندگان بنویسید.
جواب» (اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ )«همانا خداوند توبه کنند گان را دوست دارد .»

18 هدف خداوند از احکام و قوانینش چیست؟
جواب» هدایت انسان و راهنمایی او به سمت خوشبختی و جلوگیری از گمراهی

19 تفکر در کتاب خلقت به چه معناست ؟
جواب» یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان آفرینش وجود دارد، به ویژگی های او پی ببریم .

20 با تفکر در جهان خلقت نیز …………….
جواب» علاوه بر پی بردن به وجود خالقی بی همتا ، با برخی از ویژگی ها و صفات او نیز آشنا شویم.

21 خداوند سرچشمه ی همه ی خوبیها . کمالات است یعنی چه ؟
جواب» یعنی هر خوبی و کمالی که مخلوقات دارند از خالق دیافت کرده اند و کسی می تواند کمال خوبی را به دیگران بدهد که خود نیز آن را دارا باشد.

22 صفاتی را که نمی توان به خدا نسبت داد نام ببرید.
جواب» جهل – ظلم – ضعف – جسم بودن – محدود بودن

23 ستایش حقیقی و حمد واقعی از آنِ کیست ؟
جواب» از آنِ خداست .

24 حمد و تسبیح به چه معناست؟
جواب» حمد : به معنای ستایش « توصیف زیباییها و کمالات الهی»

تسبیح : به معنای پاک و منزّه دانستن از هر نقص و عیبی