درس دوازدهم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هفتم

درس دوازدهم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۹ و ۱۱۰ درس دوازدهم هفتم

 

جواب درس 12 قرآن هفتم

جواب جلسه اول درس دوازدهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول درس ۱۲ قرآن هفتم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

به پا دارید ، بپردازید ، رکوع کنید ، سجده کنید ، یاور ، سرپرست

1-اِرکَعُوا رکوع کنید 5-اَقیموا به پا دارید
2-اُسجُدوا سجده کنید 6-ءاتوا بپردازید
3-اِفعَلوا انجام دهید 7-مَولی سرپرست
4-نِعمَ چه خوب … است 8-نَصیر یاور

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم درس ۱۲ قرآن هفتم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .ارکَعُوا وَاسجُدُا: رکوع کنید و سجده کنید.
2 .وَاعبُدُوا رَبَّکُم: و عبادت کنید پروردگارتان را
3 .وَافعَلُوا الخَیر: و کار نیک انجام دهید
4 .اَقیمُوا الصَّلوهَ: برپا دارید نماز را
5 .وَ ءاتُوا الزَّکوهَ: و بپردازید زکات را
6 .هُوَ مَولاکُم: او سرپرست شماست
7 .فَنِعمَ المَولَی: پس چه خوب سرپرستی است
8 .وَ نِعمَ النَّصیرُ: و چه خوب یاوری است
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن درس ۱۲ قرآن هفتم : ترجمه ی این آیات و عبارت های قرآنی از سوره ی حج را کامل کنید.
1 .یآ اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا ارکَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا رَبَّکُم:

 ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجده کنید و عبادت کنید پروردگارتان را.

2 .وَافعَلُوا الخَیرَ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ:

و کار نیک انجام دهید تا شما موفق و رستگار شوید.

3 .فَاقیمُوا الصَّلوهَ وَ ءاتُوا الزَّکوهَ:

پس برپا دارید نماز را و زکات را.

4 .وَاعتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَولاکُم:

و تمسک بجویید به خدا که او سرپرست شماست.

5 .فَنِعمَ المَولَی وَ نِعمَ النَّصیرُ:

پس چه خوب سرپرستی و چه خوب یاوری است.

 

نکته: 1 . «فعل مضارع» وقتی بعد از «لَعَلَّ» قرار گیرد، به صورت «مضارع التزامی» معنا می شود.

1- لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ : رئوف و مهربان است. 2- إِنَّ ذَٰلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ : قطعا این امر بر خدا آسان است. 3- وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ : و ستمکاران را هیچ یاوری نیست.

جواب جلسه دوم درس دوازدهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

جواب فعالیت اول درس 12 قرآن هفتم :

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

مهربانان ، خلق کردیم ، رحم و مهربانی کن

1-خَلَقنا خلق کردیم، آفریدیم 4-اِغفِر بیامرز
2-مَلِک فرمانروا 5-اِرحَم رحم و مهربانی کن
3-کَریم ارزشمند، گران قدر 6-راحِمینَ مهربانان

جواب فعالیت قرآن هفتم

جواب  فعالیت دوم درس 12 قرآن هفتم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .خَلَقناکُم: آفرید شما را

2 .المَلِکُ الحَقُّ: فرمانروای حق
3 .رَبِّ اغفِر: پروردگارا بیامرز 

4 .خَیرُ الرّاحِمینَ: بهترین مهربانان
انس با قرآن هفتم

جواب انس با قرآن درس 12 قرآن هفتم : ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره ی آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.

1 .وَ هُوَ الَّذی یُحیی وَ یُمیتُ:

و او کسی است که زنده می کند و می میراند.

وَ لَهُ اختِلافُ اللَّیلِ وَ النَّهارِ اَفَلا تَعقِلُونَ:

و از اوست آمد و شد شب و روز؛ پس آیا اندیشه نمی کنید؟ مؤمنون/80

3 .وَ قُل رَبِّ اَعُوذُ بِکَ مِن هَمَزاتِ الشَّیاطینِ:

و بگو: پروردگارا پناه می برم به تو از وسوسه های شیاطین. مؤمنون/98

4 .وَ قُل رَبِّ اغفِر وَارحَم وَ اَنتَ خَیرُ الرّاحِمینَ:

و بگو: پروردگارا بیامرز و رحم کن در حالی که تو بهترین مهربانان هستی. مومنون/118

نکته: 1 .ترکیب «وَ اَنتَ …» جمله حالیه است و در ترجمه آن «در حالی که …» استفاده می کنیم.

1- رَبُّ السَّمواتِ: پروردگار آسمان ھا