جواب فعالیت های درس 17 مطالعات ششم

گام به گام مطالعات ششم درس هفدهم

جواب فعالیت های درس 17 مطالعات ششم

 

درس هفدهم : ویژگی های دریا ها ایران

دریای خزر در واقع یک دریاچه است؛ امّا به آن دریا میگویند آیا می دانید چرا؟
جواب: دریاچه‌ ی خزر به اقیانوس راه ندارد، به همین دلیل دریا نیست. اما چون بزرگترین دریاچه‌ ی جهان است و وسعت آن زیاد است به آن دریا می ‌گویند.

چند رود که به دریای خزر می ریزند نام ببرید.
جواب: سفید رود,  رود چالوس,  رود هراز,  گرگان رود,
دریای خزر ایران را به کدام کشورها مربوط می کند ؟
جواب: ترکمنستان, جمهوری آذربایجان, قزاقستان, روسیه

 

گام به گام درس 17 مطالعات ششم

فعالیت 1 صفحه 89 مطالعات ششم

روز ١٠ اردیبهشت در تقویم، روز ملی خلیج‌فارس نامیده شده است. علت چیست؟ پرس‌و‌جو کنید.
جواب: در چنین روزی، در زمان شاه عباس صفوی نیروهای دلاور ایرانی توانستند پرتغالی‌ها را از طریق خلیج فارس به ایران حمله کرده بودند شکست داده و آن‌ها را بیرون برانند. برای گرامی داشت این روز، آن را روز ملی خلیج فارس نامیدند.

فعالیت 2 صفحه 89 مطالعات ششم

کاربرگه شماره ٢١، ٢٢ و ٢٣ را انجام دهید.

کاربرگه شماره 21 مطالعات ششم

کاربرگه شماره 21  کاربرگه شماره 21 

کاربرگه شماره 22 مطالعات ششم

کاربرگه شماره 22 مطالعات ششمPDF

کاربرگه شماره 23 مطالعات ششم

کاربرگه شماره 23 مطالعات ششم

 

فعالیت 3 صفحه 89 مطالعات ششم

فعالیت 1 صفحه 89 مطالعات ششم
جواب: پاسخ پیشنهادی: می‌توانید ابتدا نقشه خلیج‌فارس و دریای عمان را روی یک مقوای بزرگ بکشید، سپس با خمیر بازی آبی رنگ، به دریاها حجم دهید.