جواب فعالیت درس 8 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس هشتم

جواب فعالیت درس 8 مطالعات چهارم

📚 جواب درس هشت مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات چهارم

درس 8 :: نخستین روستا ها

فعالیت صفحه 34 مطالعات چهارم
1- فکر کنید و پاسخ دهید.
الف- هزاران سال است که جانورانی مانند مورچه‌ها و پرندگان، خانه‌ی خود را به همان شیوه‌ی همیشگی می‌سازند و هیچ تغییری در خانه‌های آنها به وجود نیامده است. چرا؟
جواب : زیرا پرندگان یا حشرات دارای عقل شعور و نیروی فکر نیستند تا ابد بدین وسیله تغییر کرده و پیشرفت کنند. آنها به صورت غریزی این کار را انجام می‌دهند.

ب- آیا می‌توانید درباره‌ی تغییر نکردن شیوه‌ی زندگی حیوانات مثال‌های دیگری بزنید؟
جواب : به طور مثال ساختن لانه توسط پرستوها یا لاک‌پشت ها – ساختن کندو توسط زنبور عسل.

2- گفت و گو کنید.
الف- چرا کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد؟

جواب : زیرا توانست غذای مناسب‌تری برای خودش فراهم کند و محیط خود را گرم کند و از سرما در امان باشد. همچنین آتش باعث پیشرفت زندگی انسان شد. برای مثال توانست به کمک آن ظروف سفالی را ایجاد کند و موفق به ذوب فلزات شود.
کشف آتش در هریک از این موارد چه تأثیری گذاشت؟

غذا:انسان می‌توانست گوشت و سبزیجات را بپزد.
مسکن امنیت ابزار و وسایل: انسان می‌توانست محیط زندگی اش را گرم کند. انسان می‌توانست فلزات را ذوب کند و وسایل بسازد.

ب- اگر در زندگی امروز ما آتش وجود نداشته باشد، چه مشکلاتی به وجود می‌آید؟
جواب : اگر آتش نباشد خیلی از وسایلی که با انرژی گرمایی آتش کار می‌کنند از کار می‌افتند و ما دچار درد سر می‌شویم. مثل: تنور نانوایی‌ها – کوره‌های شیشه سازی و آجر پزی و… بنابر این ساخت و تکمیل خیلی از وسایل زندگی ما متوقف می‌شود.
حتی درتفریحات خود برای درست کردن غذا یا گرم کردن آب نیاز به آتش داریم بنابراین ما در تفریحات و گردش‌های خود نیز دچار مشکل می‌شویم

فعالیت صفحه 35 مطالعات چهارم
1- چرا اوّلین روستاهای پرجمعیت در کنار رودها پدید آمدند؟
جواب : زیرا انسان‌ها برای رفع نیازهای اولیه (تهیه غذا) به کشاورزان روی آوردند زمین‌های کشاورزی نیاز به آب فراوان داشتند. بنابراین انسان‌ها در کنار رود ها به کشاورزی پرداختند و جهت مراقبت از زمین‌های کشاورزی به تدریج در کنار آن‌ها ساکن شدند و کم کم خانه‌هایشان را کنار هم کنار رودها و زمین‌های کشاورزی ساختند.

2- اهلی کردن حیوانات برای انسان چه فایده‌هایی داشت؟
جواب : چهار فایده را بیان کنید. انسان توانست از حیوانات در انجام برخی کارهای کشاورزی مراقبت از زمین‌ها و یا حمل بارو دفاع از خود در برابر سایر حیوانات شخم زدن زمین و نیز رفع برخی نیازهای غذایی خود استفاده کند