جواب فعالیت درس 5 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس پنجم

جواب فعالیت درس 5 مطالعات چهارم

📚 جواب درس پنج مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات چهارم

فعالیت صفحه 20 مطالعات چهارم
فعالیت صفحه 20 مطالعات چهارم
١- عکس «الف» یک شهر و عکس «ب» یک روستا را نشان می‌دهد. اجزاء عکس «ب» را مانند عکس «الف» مشخّص کنید و بنویسید.
جواب: اجزای عکس الف: اتومبیل ‌ها – آدم‌ها – بانک‌ها – مغازه‌ها – درخت و خیابان و …
جواب: اجزای عکس ب: زمین کشاورزی – کشاورزان – درختان – خانه‌های گلی و آجری – آسمان – کوه و حیوان و …

2- کاربرگه‌ی شماره‌ی 5 (عکس خوانی) را در کلاس انجام دهید.
جواب: عکس تصویری از یک روستا است و خانه‌ی روستایی را نشان می‌دهد که سقف آن با سفال و به صورت شیروانی پوشانده شده و شکل گرفته است. از چوب هم در ساختن خانه استفاده شده است. افراد خانواده هریک مشغول انجام کاری هستند و در انجام کارهای خانه با یکدیگز همکاری می‌کنند. روستاییان علاوه بر کشاورزی و باغداری صنایع دستی زیبایی مثل حصیر بافی دارند.آنها همچنین از حیواناتی مانند خروس، گاو، مرغ و گوسفند نگهداری می‌کنند.

فعالیت صفحه 21 مطالعات چهارم* 

1ــ متن درس را بخوانید و سه تفاوت دیگر شهر و روستا را پیدا کنید و بنویسید.

2ــ زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟

3ــ اگر عکس هایی از روستا یا شهر دارید، به کلاس بیاورید و روی تابلو به نمایش بگذارید. نام مکان ها را هم زیر آنها بنویسید.

لطفا جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال نمایید.

فعالیت صفحه 22 مطالعات چهارم
1- با توجّه به جدول بالا، پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران را به ترتیب بنویسید. (عدد جمعیت ها را بخوانید.)

جواب: (تهران – مشهد – اصفهان – کرج – شیراز – تبریز – اهواز – قم)
2- آیا می‌توانید چند نمونه از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ را بگویید و برای حلّ آنها پیشنهادهایی بدهید؟

جواب:

مشکل :سر و صدای بسیار زیاد در خیابان‌ها و آلودگی صوتی
راه حل :بوق نزدن بی‌جهت رانندگان

مشکل :ترافیک
راه حل : عدم استفاده از خودروی شخصی تک سر نشین و استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی، رانندگی صحیح و مطابق قوانین.

مشکل :آلودگی هوا
راه حل : منتقل کردن کارخانه‌های دودزا از شهرها به بیرون شهر، استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی، استفاده از سوخت مناسب.

مشکل :کمبود آب
راه حل : صرفه جویی در مصرف آب

فعالیت صفحه 23 مطالعات چهارم
1- شما در کدام استان زندگی می‌کنید؟ مرکز استان شما کدام شهر است؟ یک یا دو شهر دیگر استان خود را نام ببرید.
2- آیا کسی از خویشان یا آشنایان شما در استان‌های دیگر ایران زندگی می‌کند؟ کدام استان؟
3- جمله‌ی زیر را کامل کنید. من در شهر / روستای………..، که در استان………… قرار دارد، زندگی می‌کنم.
4- کاربرگه‌ی شماره‌ی 6 (نقشه‌ی استان‌های ایران) را در کلاس انجام دهید.
بر عهده دانش آموز!!!