جواب فعالیت درس 1 مطالعات هشتم

گام به گام درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم

 

جواب فعالیت درس 1 مطالعات هشتم

📚 گام به گام مطالعات هشتم
🔴 جواب فعالیت های درس 1 : تعاون

فعالیت صفحه ۳ مطالعات هشتم

– گفت وگو کنید
الف) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود؟
جواب» جلوه ها و شکل هایی از احساس مسئولیت، تعاون، همکاری، کمک به همدیگر و همفکری برای حل مشکلات

ب) در ماجراهایی که نقل شد، افرادی که پیشقدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه دلیلی برای کار خود آوردند؟
جواب» بیان کنید. احساس وظیفه و مسئولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده

پ) اگر در این ماجراها احساس مسئولیت و همکاری وجود نداشت، چه اتفاقاتی می افتاد؟
جواب» در ماجرای اول دوره درمان احمد اقا طول می کشید . هزینه اش بیشتر می شد – على ازنظر درسی ضعیف می شد در نتیجه خانواده احمد آقا دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شد. در ماجرای دوم بوی بدو نامطبوع زباله ها شهرک را فرا می گرفت و سبب بیماری مردم می شد. در نتیجه اهالی شهرک دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شدند.

ت) اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی تفاوت بمانیم؟ چرا؟
جواب» خیر – اولا وظیفه انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و دوما ممکن است روزی برای خود ما نیز چنین اتفاقی پیش بیاید و توقع و انتظار کمک داشته باشیم، پس با کمک کردن ما احساس تنهایی نخواهند کرد و با کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد. دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را بگیرد. (به کمک و یاری رساند. این بیت مربوط به توصیه ای است که می گوید دوستان باید در مسائل و مشکلات باهم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشند و به هم کمک کنند.

فعالیت صفحه ۶ مطالعات هشتم

۲- به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟
جواب» خیر – زیرا کارها بر دوش یک نفر می افتد و او نیز بخاطر تنها بودن باید تلاش بیشتری بکند تا همه کارها را به خوبی انجام دهد، در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب مشکلات و بی نظمی بیشتری در خانواده می شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید بودن افراد شکل گرفته و عدالت رعایت می شود.

۳- شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟
جواب» روی یک کاغذ بنویسید. خرید برای خانه – نظافت منزل – چیدن وسایل خانه – آماده کردن غذا و چایی – نگهداری از کوچکترها – کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از میهمانها

۴- چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محله خود سراغ دارید؟
جواب» بیان کنید. همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف – کمک به سالمندان و معلولان – کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال عمومی

۵- به نظر شما کدام مکانها در محله میتواند به همبستگی و همکاری بیشتر بین افراد آن محله کمک کند؟
جواب» مساجد – حسینیه ها – دفاتر شوراهای اسلامی و شورای حل اختلاف – پایگاه بسیج – خانه های ریش سفیدان و معتمدان محل

۶- به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید.
جواب» خودخواهی – دنیا طلبی – وسوسه های شیطانی – ناتوانی در برقراری روابط صحیح – عدم همدلی – عدم روحیه تعاون و همکاری – نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونیها – حسادت و عداوت