جواب درس 1 قرآن ششم / فعالیت ، کار در کلاس و معنی ها

گام به گام درس اول قران ششم

جواب درس 1 قرآن ششم / فعالیت ، کار در کلاس و معنی ها

جواب صفحه 5 درس اول قرآن ششم

📘 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

مُؤْمِِنونَ: مومنان، افراد باایمان

قُلوب: قلب ها، دل ها

صلاه: نماز | رِزق: روزی

رزق: روزی

📘 تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.

1) یُقیمونَ: برپا می دارند

2) یُنفِقونَ: انفاق می کنند

جواب صفحه 6 درس 1 قرآن ششم

📘 تمرین سوم: آیه ی 3 سوره ی بقره را بخوانید و ترجمهی آن را کامل کنید.

1) الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاهَ

معنی: کسانی که ایمان می آورند به غیب (نهان) و برپا می دارند نماز را

2) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ

معنی: و از آنچه به آن ها روزی دادیم، انفاق می کنند.

 

جواب فعالیت 2 صفحه 8 درس اول قرآن ششم ابتدایی

📘فعالیت 2) آیه ی 103 سوره ی نساء را بخوان و بگو کلمه ی «صلاه» چند بار در این آیه آمده است؟

جواب:  کلمه صلاه 3 بار تکرار شده است.